Oudenburg zorgt voor noodopvang tijdens drie weken paasvakantie

Een werkgeversattest is nodig voor wie zijn kind naar de noodopvang brengt.© Getty Images
Een werkgeversattest is nodig voor wie zijn kind naar de noodopvang brengt.© Getty Images
Redactie KW

Het stadsbestuur heeft samen met de vrijetijdsdiensten en de scholen een kader uitgewerkt voor het noodopvangaanbod in zowel de lesvrije week als de paasvakantie.

“Ook in deze nieuwe periode van verstrengde maatregelen doen we er alles aan om als stadsbestuur onze gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. We roepen ouders op om kinderen zo veel als mogelijk thuis te houden, maar voor wie noodopvang vereist is, hebben we mogelijkheden uitgewerkt”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren. We zetten ze allemaal op een rijtje.

Noodopvang lesvrije week

Tijdens de week vanaf 29 maart wordt er in de Oudenburgse scholen enkel kleuteronderwijs aangeboden. Voor ouders die een werkgeversattest kunnen voorleggen, voorzien de scholen samen met buitenschoolse kinderopvang Zo(o) BKO in noodopvang. Dat betekent concreet: Er wordt elke werkdag noodopvang voorzien van 6.30 uur t.e.m. 19 uur op de locaties van de scholen. Inschrijven kan via i-School (dienst BKO, https://www.oudenburg.be/i-school ) vanaf 18 uur op 25 maart. Om het organisatorisch haalbaar te maken, worden de inschrijvingen vrijdag 26 maart om 14 uur afgesloten.

Gezien het noodopvang is, kan er enkel van de opvang gebruik gemaakt worden als een geldig werkattest voor elke ouder kan worden voorgelegd. Dit attest moet niet op voorhand worden gemaild. Desbetreffende ouders brengen het volgende week mee naar de opvang. Het attest is zeker nodig op het moment dat de kinderen worden afgezet aan de opvang. Zonder geldige attesten wordt geen toegang tot de noodopvang verleend.

Paasvakantie

Tijdens de paasvakantie roept het stadsbestuur op om kinderen die geen opvang nodig hebben, zoveel als mogelijk thuis te houden. Alle bestaande initiatieven (sportkampen, speelpleinwerking en BKO) schakelen over naar noodopvang met een bubbelwerking van maximum tien kinderen per bubbel. Bij de samenstelling van de bubbels zullen zoveel als mogelijk de schoolbubbels gehanteerd worden.

Dat betekent concreet dat de bestaande inschrijvingen behouden blijven maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 20 uur. Voor samenwonende ouders gaat het om twee attesten. Voor de alleenstaande ouder is dat een attest. Het werkgeversattest moet vermelden of de ouders ofwel: werken in een essentiële sector, niet van thuis uit kunnen werken of telewerken. Een modelformulier is beschikbaar op www.oudenburg.be .

Voor ouders die werken in een essentiële sector of die niet van thuis uit kunnen werken, zal binnen het aanbod opvang kunnen worden voorzien. Voor ouders die telewerken, wenst de stad deze aantallen en dus de vraag in kaart te brengen en zal eind volgende week uitsluitsel kunnen gegeven worden of deze kinderen effectief opvang kunnen genieten.

Bestaande inschrijvers die geen werkgeversattest(en) kunnen voorleggen worden geannuleerd en krijgen het inschrijvingsbedrag teruggestort.

Het aanbod wordt beperkt tot de -13-jarigen. Zieke kinderen komen niet naar de opvanginitiatieven.

Speelpleinwerking De Tunne

Ook de speelpleinwerking De Tunne zet in op noodopvang. De deuren van de speelpleinwerking op twee locaties – Bekestraat en VBS De Tandem Westkerke – openen telkens van 8 tot 17 uur. Voor de speelpleinwerking moet er op voorhand ingeschreven worden om ook in bubbels te kunnen werken. Dit kan op 25 maart vanaf 18 uur tot maandag 29 maart om 20 uur door een mailtje te sturen naar jeugd@oudenburg.be . De mail dient volgende informatie te bevatten: naam van het kind(eren), school en geboortedatum en werkgeversattest. Voor samenwonende ouders gaat het om twee attesten.

De inschrijving is slechts geldig indien ook het werkgeversattest(en) effectief werd meegestuurd in de mail. Ook voor de speelpleinwerking wordt de voor- en na-opvang geannuleerd.

Zo(o) BKO

De bestaande inschrijvingen blijven behouden maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 29 maart om 20 uur via ibo@oudenburg.be . Ouders die dit niet kunnen voorleggen, kunnen kosteloos annuleren.

Nieuwe inschrijvingen zijn momenteel niet mogelijk. Pas als alle al ingeschreven dossiers zijn verwerkt, zal er nog de mogelijkheid zijn om bij in te schrijven. Daarna zullen de inschrijvingen openstaan voor mensen die nog niet ingeschreven hadden met een werkgeversattest of ouders die telewerken. Deze tweede inschrijvingen zullen afgesloten worden op woensdagmiddag 31 maart om 12 uur. De opvang zal plaatsvinden in verschillende locaties.

Voor meer informatie en een modelformulier van het werkgeversattest: https://www.oudenburg.be/nieuws/noodopvanginitiatieven-in-oudenburg.aspx .

Speelpleinwerking De Tunne: 059 56 84 54 – jeugd@oudenburg.be

Sportdienst: 059 56 84 47 – sport@oudenburg.be

Kinderopvang Zo(o) BKO: 059 56 84 44 – ibo@oudenburg.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten