Hiermee verbinden ze zich er toe om op het grondgebied 20 procent minder CO² te gaan uitstoten tegen 2020. Er moet in de eerste plaats minder energie worden verbruikt. De norm wordt trouwens vanuit Europa opgelegd. Er wordt verwacht dat elke stad of gemeente een duurzaam actieplan opmaakt.
...

Hiermee verbinden ze zich er toe om op het grondgebied 20 procent minder CO² te gaan uitstoten tegen 2020. Er moet in de eerste plaats minder energie worden verbruikt. De norm wordt trouwens vanuit Europa opgelegd. Er wordt verwacht dat elke stad of gemeente een duurzaam actieplan opmaakt.Romina Vanhooren (Open VLD) wou weten of Oudenburg zal investeren in zonnepanelen en warmtepompen en of er premies voor energiebesparende maatregelen komen. En of er in elektrische wagens zal worden geïnvesteerd.Schepen van Energie Myriam Maes (SP.A) antwoordde dat er al premies worden gegeven voor het plaatsen van een zonneboiler. "En bij de aankoop van een nieuwe auto, zullen we doen zoals het hoort."Anthony Dumarey (Open VLD) herinnerde er de schepen aan dat 2020 behoorlijk dichtbij is en dat als je een engagement aangaat, er tegen dan resultaat zal moeten zijn. "Welke acties voorziet het stadsbestuur voor 2020? Komt er eindelijk Led-verlichting in het stadhuis? In deze raadzaal hangt bijvoorbeeld energieverslindende verlichting. Dat hebben we twee jaar geleden al aangegeven en tot heden is er niets veranderd. En wat met isolatie?", merkte het oppositieraadslid op.Bevoegde schepen Myriam Maes antwoordde: "We gaan toch geen geld steken in een gebouw dat we gaan verlaten? Aan Led-verlichting en aan isolatie hangt een behoorlijk prijskaartje. Wel zullen - en daarvoor kijk ik naar mijn collega Ulrike Vanhessche - bij de bouw van het nieuwe deel van de sporthal energiebesparende maatregelen worden genomen." Welke maatregelen dat zullen zijn, is momenteel nog niet duidelijk.Freddy Declerck (N-VA) vroeg waar de stad dan zal besparen om aan de norm van 20 procent te geraken. "U kan geen enkel project aantonen." Waarop de discussie door gemeenteraadsvoorzitter Gino Dumon (SP.A) gesloten werd.Anthony Dumarey en Freddy Declerck hadden een vraag ingediend omtrent het dossier Abdijhoeve. De raadsleden vroegen aan burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) welke initiatieven al genomen zijn. "Normaal gezien wordt binnen de maand de ontwerper aangesteld en tijdens de volgende gemeenteraad worden voorgesteld. Die persoon zal dan een voorontwerp opstellen dat aan de budgettaire voorzieningen moet beantwoorden. We hopen tegen volgend jaar over een goed ontwerp te beschikken", antwoordde de burgervader."Wat er met de huidige stadsgebouwen zal gebeuren en welke precies in aanmerking komen voor het vervreemden, is momenteel nog natte vingerwerk. Dat hangt af van het vrijkomen na de overstap naar het nieuwe administratieve centrum."Open VLD-raadslid Anthony Dumarey pikte hier nog op in met de vraag of de hele gemeenteraad optimaal kan betrokken worden in het dossier Abdijhoeve. "We hebben dit al in februari 2015 gevraagd en zouden graag transparantie zien in het verdere verloop." Ignace Dereeper zei voorstander te zijn om in dit dossier te overleggen met de gemeenteraad.Wat de timing voor de afbraak van het hotel en zwembad en de nieuwbouw betreft kon de burgemeester nog niet echt een antwoord op geven. "Nog voor deze legislatuur?", wou Romina Vanhooren weten. "Laat ons realistisch zijn", besloot de burgemeester.Eén van de punten van Romina Vanhooren betrof de site geboortebos die momenteel vorm krijgt. "Als het goed is, zeggen we het ook. Voor wanneer voorzien jullie de finalisatie van de werken?"Ulrike Vanhessche: "Zoals je weet, valt het geboortebos onder drie bevoegdheden: milieu van mezelf, jeugd van collega Peter Velle en gezin van collega Johan Tanghe. Er is voor de site in fases gewerkt en wat we voor 2016 gepland hadden, is nu volledig bezig. Er komt straks een zaaiactie voor een bloemenrijke weide."Schepen Johan Tanghe (CD&V) verklapte dat die zaaiactie op zaterdag 5 november op de agenda staat en schepen Peter Velle (CD&V) gaf wat meer uitleg over de speeltuigen en zitelementen die er al geplaatst zijn. "In het voorjaar komt er nog een glijbaanconstructie en wordt een risicoanalyse gemaakt." (LIN)