"Meteen nadat de coronamaatregelen op 13 maart van kracht werden, richtte onze stad onder leiding van mezelf als burgemeester een coronataskforce van noodteams op. Er werden al vlug vele maatregelen uitgerold, maar het is ook onze taak om ons voor te bereiden op de periode na corona", stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD).
...

"Meteen nadat de coronamaatregelen op 13 maart van kracht werden, richtte onze stad onder leiding van mezelf als burgemeester een coronataskforce van noodteams op. Er werden al vlug vele maatregelen uitgerold, maar het is ook onze taak om ons voor te bereiden op de periode na corona", stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD)."Dit resulteerde in een corona relanceplan dat we woensdagavond tijdens de digitale gemeenteraad voorstelden. Het plan is opgebouwd rond 5 thema's, waarbij we iedere Oudenburgenaar willen bereiken. Er werd gezocht naar een evenwicht tussen het sociale, het economische en de komende zomer veilig beleven in onze stad."Burgemeester Anthony Dumarey: "Het is belangrijk om de zomer te kunnen beleven in een veilige stad. Daarom werd eerder al aangekondigd dat ieder gezin een gepersonaliseerd pakket mondmaskers krijgt." De mondmaskers worden vanaf 20 mei door vrijwilligers verdeeld."We voorzien een Oudenburgs promomagazine met cadeau- en santébonnen waarin Oudenburgse handelaars en horecazaken worden voorgesteld en kortingsbonnen worden gegeven. Andere steden geven een cadeaucheque van 50 euro per gezin. Met deze kortingsbonnen kunnen we ieder gezin én de lokale handelaars een veel grotere ondersteuning geven. Vermits er deze zomer geen grote festiviteiten kunnen plaatsvinden, zetten we in op de ondersteuning van kleine buurtinitiatieven.""Onze stad was de eerste uit de regio die snel zeer concrete maatregelen genomen heeft ter bestrijding van het coronavirus. Dit heeft onder meer geresulteerd in het positieve feit dat er momenteel geen coronabesmettingen zijn in WZC Riethove", benadrukt schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open VLD) nog eens."Ook in het relanceplan staat het sociale aspect met stip op nummer 1. Het opvallendste punt is zonder twijfel de oprichting van het 'Oudenburg Voor Iedereen-fonds', waarbij we een budget vrijmaken voor mensen die door deze crisis in financiële nood geraken. Maar ook vanuit het gezins- en jeugdbeleid willen we volop investeren in beleving in onze stad. Zo worden de komende maanden activiteitenpakketten verdeeld en krijgen enkele speelpleintjes een update. Ook de opmaak van een globaal armoedebestrijdingsplan is de ambitie.""Alle maatregelen samen zijn goed voor 250.000 euro, vele maatregelen gelden als een hefboomfunctie, waarbij er dus veel meer geïnvesteerd zal worden dan hetgeen de stad op tafel legt", zegt schepen van Financiën Ulrike Vanhessche (SP.A)."Door verstandige maatregelen met een lage kost kunnen we een brede waaier aan ondersteunende maatregelen nemen waarmee onze stad en haar inwoners sterker uit deze crisis zullen komen. Alle verenigingen in onze stad kunnen zo bijvoorbeeld rekenen op een eenmalige subsidieverhoging van 10 procent voor dit werkjaar." "De coronacrisis heeft een enorme impact op de Oudenburgse handelaars en ondernemingen. We voorzien een proportionele belastingvrijstelling gedurende de coronaperiode", aldus Stijn Jonckheere, schepen van Lokale Economie (N-VA). "Maar de echte gevolgen van de crisis zullen we ten vroegste pas begin 2021 merken. Daarom wordt er een economische raad opgericht waarin alle ondernemers automatisch zetelen, alsook alle politieke fracties. In deze raad wordt zeer hands-on gewerkt aan bijkomende maatregelen.""Ook in Oudenburg hebben heel wat mensen de voorbije weken het beste van zichzelf gegeven. Met de Ondersteuning van Oudenburgse Helden gaan we het komende jaar de mensen van de zorgsector maar even goed buschauffeurs, winkelpersoneel en anderen in de bloemetjes zetten en hen bedanken voor hun waardevolle inzet", vult schepen Gino Dumon nog aan. (LIN)