De bedoeling van het Huis van het Kind is om, samen met de bestaande en de nieuwe sociale partners, een preventieve gezinsondersteuning te voorzien voor alle Oudenburgse kinderen en ook voor hun ouders of het gezin waarin ze opgroeien. De sociale partners zijn de stedelijke diensten jeugd, sport, cultuur, bibliotheek en het OCMW, de verschillende adviesraden, de scholen, Kind en Gezin, CAW Noord-West-Vlaanderen, de lage drempel Kerit, alle kinderopvanginitiatieven in Oudenburg, de Gezinsbond, opvang voor kinderen met extra zorg, de consultatiebureaus Gistel en Eernegem in samenwerking met Kind en Gezin.
...

De bedoeling van het Huis van het Kind is om, samen met de bestaande en de nieuwe sociale partners, een preventieve gezinsondersteuning te voorzien voor alle Oudenburgse kinderen en ook voor hun ouders of het gezin waarin ze opgroeien. De sociale partners zijn de stedelijke diensten jeugd, sport, cultuur, bibliotheek en het OCMW, de verschillende adviesraden, de scholen, Kind en Gezin, CAW Noord-West-Vlaanderen, de lage drempel Kerit, alle kinderopvanginitiatieven in Oudenburg, de Gezinsbond, opvang voor kinderen met extra zorg, de consultatiebureaus Gistel en Eernegem in samenwerking met Kind en Gezin. "Samen willen we de krachten bundelen en uitzoeken hoe we onze inwoners met het al bestaande aanbod zo goed mogelijk kunnen helpen in het aanbieden van de gepaste hulp op noden en behoeften", zegt schepen Romina Vanhooren."Uniek aan een Huis van het Kind is dat het een brug vormt tussen opvoeden en opgroeien en de verschillende levensdomeinen die eraan gelinkt zijn. Gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, huisvesting, inkomen en welzijn spelen een belangrijke rol voor gezinnen met kinderen. En ook een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en vrije tijd zou een basisrecht voor iedereen moeten zijn. Een Huis van het Kind is een ontmoetingsplaats waar gezinnen in gesprek kunnen gaan met elkaar en met professionals", legt de schepen van Gezin uit.Ook schepen Ulrike Vanhessche, bevoegd voor onder meer gelijke kansen en onderwijs, is opgetogen met het Huis van het Kind. "Samen met de beleidsvoerders en alle partners van het Huis van het Kind willen we daarom zeker inzetten op een vraaggerichte dienstverlening, die afgestemd wordt op de individuele noden en behoeften. Ook voor de allochtone gemeenschap willen we een nog betere afstemming kunnen creëren in de steeds groeiende diversiteit binnen onze stad", aldus Ulrike Vanhessche.Iris Herteleer is als diensthoofd welzijn ook verantwoordelijk voor het Huis van het Kind. Ze is van opleiding psychotherapeut. Iris: "Samen met ouders of grootouders en kinderen wil ik zoeken naar de beste oplossing voor hun vragen of problemen en hen naar de juiste dienst of persoon doorverwijzen. Dit wordt als het ware een sociaal huis rond het kind of de jongere die hier tot 25 jaar terecht kan."Huis van het Kind wil ook laagdrempelig zijn en wie binnenkomt het huiselijke gevoel geven. Daarom ook dat het kantoor ingericht is met leuke zitjes en een hoekje met speelgoed. In samenwerking met alle lagere scholen in Oudenburg heeft het Huis van het Kind ondertussen boekenruilhuisjes geïnstalleerd aan de scholen in iedere deelgemeente. "Daarnaast werd er, ook in samenwerking met de scholen, een tekenwedstrijd georganiseerd waar kinderen een tekening mochten maken met als thema 'Wat zie jij achter een Huis van het Kind?'. De mooiste tekeningen worden omgevormd tot een echte poster. Deze posters krijgen een prominente plaats in het Huis van het Kind Oudenburg. Als concrete activiteit willen we in september een eerste infomoment houden over het groeipakket, dat is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag en meer. Een medewerker van het FONS (Vlaamse Uitbetaler Groeipakket, red.) geeft graag meer uitleg. Wil je graag een persoonlijk gesprek over je dossier, dan zal dit ook mogelijk zijn", klinkt het.Schepen Ulrike Vanhessche: "Samen met de partners zal er een evenement georganiseerd worden met diverse attracties en eventueel een optreden voor de aanwezige kinderen. Van zodra wij hierover de juiste data kennen, maken wij dit bekend via de stedelijke infokanalen. Hou dus zeker de Facebookpagina in de gaten of neem contact op met Iris Herteleer, coördinator van het Huis van het Kind."