De bedoeling van het Huis van het Kind is om, samen met de bestaande en de nieuwe sociale partners, een preventieve gezinsondersteuning te voorzien voor alle Oudenburgse kinderen en ook voor hun ouders of het gezin waarin ze opgroeien. De sociale partners zijn de stedelijke diensten jeugd, sport, cultuur, bibliotheek en het OCMW, de verschillende adviesraden, de scholen, Kind en Gezin, CAW Noord-West-Vlaanderen, de lage drempel Kerit, alle kinderopvanginitiatieven in Oudenburg, de Gezinsbond, opvang voor kinderen met extra zorg, de consultatiebureaus Gistel en Eernegem in samenwerking met Kind en Gezin.
...