Deze reportage maakt deel uit van ons Dossier Finse Pistes.
...

Zopas brachten 21 start to runners de cursus van Curieus tot een goed einde. Maandag 27 maart kregen ze hun brevet na met succes de 5 kilometer te hebben afgelegd. Ulrike Vanhessche is naast schepen van Sport ook trainer bij Start to Run en ook een fervent loper. Een Finse piste staat wel op haar verlanglijstje, maar is geen prioriteit. "Als loper zeg ik zeker ja tegen dergelijke piste. Dit is veel beter voor de gewrichten. Als trainer vind ik dit niet nodig. Je hebt geen overzicht meer, want de piste is dubbel zo lang, begeleiding en evaluatie zijn moeilijker en we zouden voor Start to Run dubbel zoveel trainers nodig hebben. We zijn blij met de huidige piste die trouwens erkend is door de Vlaamse Atletiekliga.""Trouwens, een Finse piste vergt veel onderhoud, waardoor de kosten toch oplopen. Ik moet bekennen dat we al enkele mogelijkheden onderzocht hebben, maar momenteel is dit in Oudenburg niet aan de orde. Eerst investeren in de uitbreiding van de sporthal en zien dat er voldoende subsidies naar de sportclubs en de scholen gaan", vindt Ulrike Vanhessche.Patrick Pollet, trainer bij Start to Run en kinesist, zou de Finse piste graag zien komen in zijn stad, maar... "De piste zou rond de beide voetbalpleinen moeten lopen. Ik denk dat dit een te grote investering is voor Oudenburg, vermits er maar een kleine doelgroep is. De meeste atleten lopen in een club en maken als training gebruik van de huidige piste. Om een Finse piste intact te houden zou ze moeten worden afgesloten, zodat ze niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. In strijd met de bedoeling, want iedereen moet er toegang toe krijgen. Ik weet wel dat dergelijke piste veel voordelen heeft: ze dempt de schokken beter, dus minder belastend, en absorbeert meer het vocht in de winter.""Mocht de Finse piste er ooit komen, zou het natuurlijk interessant zijn als ze aan sporthal Ter Beke komt", zegt Gino Dumon. "Als loper zou ik dit zeker toejuichen. Maar je moet realistisch blijven: onze stad kent, zeker op sportgebied, momenteel andere prioriteiten. Eerst wordt de sporthal uitgebreid, zodat de clubs meer speel- en trainingsmogelijkheden krijgen."