Het gaat om een samenwerking tussen de stad Wervik en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De buurtbewoners worden geïnformeerd met een nieuwsbrief. Met daarin onder meer uitleg over hoe de verontreiniging is ontstaan en hoe OVAM de bodemsanering aanpakt. Op de site was sinds 1865 een gasfabriek gevestigd die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gebombardeerd. Daarna werd op het terrein enkel nog gas opgeslagen in twee gashouders. In 1972 is de laatste gashouder afgebroken.
...

Het gaat om een samenwerking tussen de stad Wervik en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De buurtbewoners worden geïnformeerd met een nieuwsbrief. Met daarin onder meer uitleg over hoe de verontreiniging is ontstaan en hoe OVAM de bodemsanering aanpakt. Op de site was sinds 1865 een gasfabriek gevestigd die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gebombardeerd. Daarna werd op het terrein enkel nog gas opgeslagen in twee gashouders. In 1972 is de laatste gashouder afgebroken.In 2006 ontdekte een stadsarbeider met zijn graafmachine een oude teerput op de gassite. Na onderzoek bleken er twee van die putten te zijn. Bij de productie van het gas kwamen er schadelijke stoffen zoals ijzeraarde, teer, chroom en ammonium vrij. Die afvalstoffen werden ten tijde van de fabriek gedumpt in de putten en gaven aanleiding tot bodem- en grondwaterverontreiniging met teer en cyanide. OVAM en de stad Wervik bundelen daarom de krachten om het terrein te saneren en de grond en het grondwater te zuiveren.De verontreiniging wordt gesaneerd door middel van een ontgraving. "Daarbij graven we zowel de kernzones van de verontreiniging als de verontreinigde toplaag af", aldus projectleider Inge De Vrieze. "We zullen ruim 3.000 ton grond afvoeren voor verwerking. Om een droge ontgraving mogelijk te maken, wordt het grondwaterniveau ter hoogte van de kernzones verlaagd door middel van een bemaling. Het opgepompte, verontreinigde grondwater wordt na zuivering geloosd in de nabijgelegen riolering.""De graafwerken in de saneringszone zelf vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen", vertelt De Vrieze. "In de saneringszone moeten de arbeiders veiligheidskledij dragen, om contact met de verontreinigde grond te vermijden. Voor de omwonenden en voorbijgangers is er evenwel geen gevaar. We verwachten geen risico's buiten de werfzone. Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering nauwgezet op en voert zowel buiten als binnen de werfzone luchtmetingen uit. Een veiligheidscoördinator controleert de naleving van de veiligheidsvoorschriften."In de buurt bevinden zich onder meer de serviceflats Ter Drapiers en Het Volderspand. "Saneren brengt helaas ook hinder met zich mee", aldus Inge De Vrieze. "Tijdens de werken treffen we de nodige maatregelen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Aan- en afvoer van materiaal tijdens de gangbare werkuren is onvermijdelijk. De aannemer stelt in nauw overleg met de stadsdiensten en de politie een verkeerscirculatieplan op om de verkeershinder tot het noodzakelijk minimum te beperken.""De ontgraving van een teerverontreiniging kan een sterke geur met zich meebrengen. Om de geurhinder te beperken, nemen we specifieke maatregelen. Zo worden de verontreinigde gronden zo snel mogelijk ontgraven, tijdelijk gestockeerde gronden worden afgedekt, vrachtwagens worden afgedekt bij de afvoer van de grond en er wordt een vernevelingsinstallatie voorzien voor de bestrijding van de geurhinder. De geur is niet schadelijk. We volgen de luchtkwaliteit op en rond de werfzone nauwgezet op."Na de sanering wordt de gassite ingericht als groene centrumparking voor zo'n 70 wagens. Aan de randen van de parking worden heel wat struiken en bomen voorzien. Ook tussen de parkeervakken komen bomen. De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende verharding.Bij de parking wordt een wacht- en ontmoetingsplek aangelegd. Boven die ontmoetingsplek komt een lichtcirkel, als herinnering aan het verleden en een nieuw leven voor de gassite. "Met de vorm van het verlichtingselement willen we op een speelse manier verwijzen naar het verleden van de gassite, waarbij de ronde vorm van de gascentrale terugkeert", zegt schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). "De cirkelvormige verlichtingsarmatuur wordt door drie steunen boven de zitplek met bank geplaatst. De armatuur zal een hoogte van vijf meter hebben en een diameter van drie meter." (EDB)