Lekker rustig, ecologisch verhard en een bom van zuurstof door het vele groen en de landelijke omgeving. Er is ook geen plaats voor gemotoriseerd vervuilend verkeer. Alleen wandelaars en fietsers zijn er welkom. We trokken op verkenning met schepen van Openbare Werken Olivier De Marez.
...

Lekker rustig, ecologisch verhard en een bom van zuurstof door het vele groen en de landelijke omgeving. Er is ook geen plaats voor gemotoriseerd vervuilend verkeer. Alleen wandelaars en fietsers zijn er welkom. We trokken op verkenning met schepen van Openbare Werken Olivier De Marez.Het realiseren van een wandelpad op de oude spoorwegbedding was voor de gemeente al langer een droom, maar telkens wanneer het project weer op de agenda kwam, werd het afgeschoten omdat een landbouwer die aan weerszijden van de bedding in de Ooigemstraat een graasweide uitbaatte, dwars lag. Intussen zijn de tijden veranderd en werd er een akkoordje bekomen met de landbouwer, zodat er een oplossing kwam die iedereen tevreden kon stellen. Er werd dan ook meteen werk van gemaakt.De wandelweg is gelegen is tussen de Hulstestraat en Ter Priemstraat en tussen de Ter Priemstraat en de Ooigemstraat en de Stationsstraat. Een deel van de oude spoorwegbedding dwarst ook de kmoO-zone (RUP Spookkasteel), maar die zone zal niet worden hersteld. De oude spoorwegbedding is een restant van de spoorverbinding tussen Ingelmunster en Anzegem die in de jaren 70 verdween."Het deel van de oude spoorwegbedding dat nu is omgebouwd tot een heus wandelpad start in de Hulstestraat en loopt door tot de Stationsstraat en is precies 1,3 km lang. Het complete wandelpad werd gedeeltelijk verhard. Op het smalste stuk is het verharde pad 1,2 meter breed en op de breedste stroken is er een dubbel spoor met telkens een meter verharding, een grasstrook in het midden en weer een meter verharding. De verharding is gerealiseerd met bouwpuin gemengd met cement en dat is een beproefd recept. Dat materiaal wordt overal gebruikt voor verharding van wandelwegen waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten", vervolgt de schepen.Volgens de schepen werden de werkzaamheden aan het wandelpad gestart vorig jaar in november. "Eerst werd er werk gemaakt van het rooien van niet waardevolle bomen. Er moest wel even gewacht worden met de verharding door het natte voorjaar. Pas in april kon de verharding aangepakt worden. Door de realisatie van dit stuk trage weg hopen we heel veel wandelaars aan te trekken en dat zal wel zo zijn, want er is door wandelverenigingen heel veel vraag naar." Dit wandelproject werd gesubsidieerd door de provincie met 30.000 euro, maar de totale kost loopt op tot 75.000 euro. "In het najaar komen er nog meer aanplantingen met waardevolle inheemse bomen. Er worden ook paaltjes geplaatst, zodat er geen plaats is voor gemotoriseerd verkeer. Voor wandelaars en fietsers wordt het een heerlijk stukje groen", aldus Olivier De Marez, die tevens schepen van Leefmilieu is. (CLY)