Het Zwin is volop in verandering. Sinds 2016 werken Nederland en Vlaanderen samen om het grensoverschrijdende stukje natuur in stand te houden en met 120 hectare uit te breiden. In het vernieuwde Zwin kwamen drie 19de-eeuwse grenspalen onder water te staan. Zij werden nu verplaatst en staan nog altijd op de grens, maar op een droge plek. In de buurt is nu ook de nieuwe dijk bewandelbaar en werd ook een vlonderpad aangelegd.
...

Het Zwin is volop in verandering. Sinds 2016 werken Nederland en Vlaanderen samen om het grensoverschrijdende stukje natuur in stand te houden en met 120 hectare uit te breiden. In het vernieuwde Zwin kwamen drie 19de-eeuwse grenspalen onder water te staan. Zij werden nu verplaatst en staan nog altijd op de grens, maar op een droge plek. In de buurt is nu ook de nieuwe dijk bewandelbaar en werd ook een vlonderpad aangelegd.DePermanente Grenscommissie Scheldemond,een speciale commissie aangesteld door de gouverneur van West-Vlaanderen en de commissaris van de koning in Zeeland, neemt de herplaatsing en het onderhoud van de palen op zich. Ze kregen ook een betonnen fundering."Het is dus niet zo dat de grens verlegd wordt", vertelt gouverneur Carl Decaluwé, die de palen vrijdag onthulde, samen met zijn Nederlandse ambtsgenoot Han Polman. "De grenspalen krijgen gewoon een andere plek op de bestaande grens. In het kader van de Europese eenmaking en de goede samenwerking met Nederland zijn grenspalen vooral symbolisch. Maar ze hebben wel een erfgoedwaarde.""Onze samenwerking met de Nederlandse provincie Zeeland is al jaren uitstekend, ook omtrent de uitbreiding van het Zwin", zegt de gouverneur. "De werken zijn hier nog niet rond, er komt begin 2019 nog een doorbraak van de dijk. Vanaf dan zal het zeewater het nieuwe gedeelte van het Zwin in- en uitstromen. De laatste inrichtingswerken kunnen daarna gefinaliseerd worden, zodat we vanaf volgende lente allemaal van een nieuw Zwin kunnen genieten. Met mijn Nederlandse ambtsgenoot kom ik nu en dan eens samen om eventuele problemen te bespreken." Het terugplaatsen van de grenspalen is hét symbolische moment dat de laatste fase van de uitbreidingswerken inluidt. Inmiddels is de geul vergroot en verdiept. Er is ook een nieuwe dijk aangelegd, die ons zal beschermen tegen overstromingen uit zee. Op de nieuwe dijk worden de fiets- en wandelpaden momenteel afgewerkt en worden de uitkijkpunten voorzien van uitnodigende zitbanken en fietsenstallingen en infopanelen.Tot slot wordt ook volop gewerkt om en bij het pompgemaal in Knokke-Heist. Dit pompgemaal verhindert dat er zout grondwater zou kunnen uitstromen naar de polder en optimaliseert tegelijk de waterhuishouding in de Oostkustpolder.(HH)