"In totaal worden 15 projecten gesubsidieerd. In totaal sparen ze samen 470,73 ton CO2 per jaar uit", stelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "Het project in Beselare sluit volledig aan op de doelstellingen die we hadden gesteld."
...

"In totaal worden 15 projecten gesubsidieerd. In totaal sparen ze samen 470,73 ton CO2 per jaar uit", stelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "Het project in Beselare sluit volledig aan op de doelstellingen die we hadden gesteld." Schepen van Jeugd en Financiën Koen Meersseman is heel tevreden. "We zijn verheugd dat ons ingediende project, waar we veel energie hebben ingestoken, gunstig werd geëvalueerd engeselecteerd door de deputatie. Het gaat over een aanzienlijke ondersteuning die de renovatie een duurzamer karakter kan geven."Het gemeentebestuur trekt 750.000 euro uit voor het project. In 2021, en vooral in 2022, wordt de oude gemeenteschool omgetoverd tot een vernieuwd jeugd- en cultuurcentrum. De plannen met de oude gemeenteschool in de Dadizelestraat in Beselare staan al enkele jaren op het programma, maar nu wordt er ook werk gemaakt van een ontwerp en plan van aanpak en gaan we naar een finale fase. We wensen een opwaardering van de gebouwen waarbij het er weer veilig en comfortabel vertoeven wordt."Vandaag worden de lokalen gebruikt door de Chirojeugd, de harmonie van Beselare, de Reutelnoot en als opslaglokaal voor vzw De Heksenstoet. "We zaten al met de diverse gebruikers rond de tafel om ideeën uit te wisselen", aldus schepen Koen Meersseman. "Het is ook de bedoeling bijkomende ruimte te genereren voor de muziekacademie en speelpleinwerking.In het voorjaar werd in overleg met de diensten een subsidiedossier opgemaakt met betrekking tot het energiezuinig maken van de oude gemeenteschool. Meer specifiek werden de vervanging van de ramen met isolerend glas en het plaatsen van dak- en vloerisolatie als project ingediend. Hierdoor wordt in de toekomst een aanzienlijke CO2-besparing van bijna 20 ton per jaar gerealiseerd.""Het is de bedoeling om het eindontwerp en het bestek in het najaar op degemeenteraad te laten goedkeuren zodat in de loop van 2021 het project van start kan gaan. Tijdens de werken aan de school zullen we uitkijken naar oplossingen voor de gebruikers van het gebouw. Wellicht kan het oude gemeentehuis van Beselare hier een gedeelte van de oplossing zijn. De duurzame renovatie van de vroegere gemeenteschool wordt heel belangrijk voor de Chiro en andere socioculturele verenigingen in Beselare." (NVZ)