"Ik heb in de nieuwe brochure van het cultuurcentrum gezien dat er een manifestatie plaatsvindt in de huidige (oude) brandweerkazerne. Heeft de gemeente plannen om daar een nieuw soort van ontmoetingscentrum te realiseren?", wilde oppositier...

"Ik heb in de nieuwe brochure van het cultuurcentrum gezien dat er een manifestatie plaatsvindt in de huidige (oude) brandweerkazerne. Heeft de gemeente plannen om daar een nieuw soort van ontmoetingscentrum te realiseren?", wilde oppositieraadslid Sophie Mespreuve (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad weten."Dat is niet onmiddellijk de bedoeling", antwoordde schepen Regine Rooryck (CD&V). "Er vonden in het verleden al een aantal manifestaties plaats en zal ook in de toekomst zo blijven tot er een concreet masterplan voor deze site is. Momenteel is de bouw van de nieuwe brandweerkazerne (die samen met de gemeente Anzegem wordt gerealiseerd aan de Vichtesteenweg op de wijk Belgiek, red.) volop aan de gang. Als de werken verder volgens plan verlopen, kan de brandweer er in de loop van volgend jaar terecht.""Dan komt de huidige brandweerkazerne tussen de Harelbekestraat en de Hoogstraat leeg te staan. Deze strategische plek in de gemeente is een unieke kans om een centrumplek en ontmoetingsplaats te creëren. Deze site heeft veel potentieel en we willen ze omvormen tot een publiek domein dat een antwoord biedt aan de noden van de inwoners. Wat het concreet wordt, is nog niet beslist."(DRD)