In augustus 2013 vertrok de brandweer naar een nieuwe moderne kazerne bij het evenementen com...

In augustus 2013 vertrok de brandweer naar een nieuwe moderne kazerne bij het evenementen complex Furnevent. Zeven jaar nadat het brandweerkorps en het materiaal het gebouw verlieten, zal de kazerne uit het stadsbeeld verdwijnen.In 1973 nam de brandweer zijn intrek in het gebouw. Sindsdien wordt het gebouw gebruikt als opslagruimte voor de Technische Dienst van de stad. Straks wordt het gebouw helemaal gesloopt en krijgt Veurne er een nieuwe randparking bij. (JT)