Oud Stedelijk Zwembad Oostende verdwijnt, er komt groene zone

Het stadsbestuur maakte dinsdag bekend wat het met het oud Stedelijk Zwembad aan de Astridlaan van plan is.© Peter Maenhoudt
Het stadsbestuur maakte dinsdag bekend wat het met het oud Stedelijk Zwembad aan de Astridlaan van plan is.© Peter Maenhoudt
Redactie KW

Nu het nieuwe Zwembad Brigitte Becue is geopend, wil Oostende het oude Stedelijk Zwembad aan de Drie Gapers slopen en er een open ruimte met groen van maken. De stad gaat daarvoor in overleg met het Vlaams Gewest.

“Oostende heeft een duidelijke toekomstvisie voor de site van het oude Stedelijk Zwembad”, zegt het stadsbestuur. “Een open ruimte met groen, zoals die er bijna 80 jaar was als onderdeel van de Koninklijke Gaanderijen, kan de erfgoedwaarde van de volledige omgeving nog verhogen. De stad gaat daarom aan tafel zitten met Vlaanderen en wil het dossier ook koppelen aan de renovatie van Thermae Palace.

Begin mei opende het nieuwe zwembad Brigitte Becue, waardoor het oude Stedelijk Zwembad aan de Koningin Astridlaan na 43 jaar de deuren sloot. Het oude zwembad werd in 1978 afgewerkt en ligt midden in de cruciale erfgoedsite die loopt van de Venetiaanse Gaanderijen over de Drie Gapers tot aan de Koninklijke Gaanderijen en Thermae Palace.

Gronden van Vlaams Gewest

De grond waarop het Stedelijk Zwembad is gebouwd, is eigendom van het Vlaams Gewest (als opvolger van de Belgische staat). Stad Oostende verkreeg in 1972 recht van opstal van de Belgische staat voor deze grond voor 50 jaar. Op die grond bouwde de stad dan het zwembadcomplex met binnen- en buitenbad. In het kader van de toenmalige renovatieplannen voor het oude zwembad, onderhandelde de stad in 2014 met het Vlaamse agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Die onderhandelingen over een eventuele verlenging van het recht van opstal leverden geen consensus op, waardoor dit recht verloopt op 31 december 2022. Daarom zal het stadsbestuur nu de onderhandelingen met MDK opstarten over de toekomst van deze site.

Belangrijk daarbij is dat het oude zwembad aansluit op de site Venetiaanse Gaanderijen- Koningspark-Koninklijke Gaanderijen-Thermae Palace, sinds 2002 een beschermd monument. De bouw van het Stedelijk Zwembad eind jaren ’70 was de meest recente wijziging van deze site. De Gaanderijen zelf werden in het begin van de vorige eeuw al gebouwd. In 1933 kwam het imposante Thermae Palace-complex erbij, en in 1956 vervingen de Koninklijke Villa en de nieuwe Gaanderijen de vroegere Chalet Royal, die in verval was geraakt.

“Deze site is iconisch erfgoed, niet alleen voor Oostende, maar ook voor de hele kust”, luidt het. “De verschillende gebouwen zijn een blijvende getuige van de uitbouw van het kusttoerisme in de Belle Epoque en van de pioniersrol die Oostende speelde als ‘Koningin der Badsteden’. Het geheel heeft ook een grote architecturale en stedenbouwkundige waarde. Het gebouw van het Stedelijk Zwembad uit 1978 is geen beschermd monument zoals de rest van de site.

Opnieuw een open ruimte met groen

“Stad Oostende wil de erfgoedwaarde van deze site graag nog versterken. Het stadsbestuur is daarom voorstander van een terugkeer naar de oorspronkelijke bestemming van de grond. Aan de achterzijde van de Koninklijke Gaanderijen was er toen al bijna 80 jaar een open groene ruimte. De plantsoenen maakten deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van Girault. Het was een zone waar badgasten en Oostendenaars konden flaneren en elkaar ontmoeten. Voor de Eerste Wereldoorlog was er onder andere een rolschaatsbaan en een tentoonstellingsruimte. Later was er ook ruimte voor sport, zoals tennis, hockey, schermen en paardrijden.”

 © Beeldbank Kusterfgoed-collectie Stad Oostende
© Beeldbank Kusterfgoed-collectie Stad Oostende

Stad Oostende wil dit dossier ook linken aan het dossier van de renovatie van Thermae Palace, in samenwerking met PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen). “We vertrekken van een duidelijke visie, maar er is nu in eerste instantie overleg nodig met Vlaanderen: met het Agentschap MDK enerzijds en met het Agentschap Onroerend Erfgoed anderzijds.”

”Na de opening van het nieuwe Zwembad Brigitte Becue kreeg Jeugdhuis OHK een tijdelijk onderkomen in het oude zwembad, in afwachting van een nieuwe locatie onderaan het Europacentrum. OHK zal uiteraard zolang als nodig gebruik kunnen maken van het oude zwembadgebouw”, zegt de stad nog.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.