Na een welkomstwoord door huidig directeur Christophe Desloovere volgde een woordje geschiedenis over het reilen en zeilen van het college in de voorbije 50 jaar door organisator van de reünie, Julien Ryckeboer. Daarna werd een bezoek gebracht aan de gebouwen die er nu heel wat anders uitzagen dan in 1969. Een maquette van de nieuwbouw langs de Lindendreef lokte heel wat belang...

Na een welkomstwoord door huidig directeur Christophe Desloovere volgde een woordje geschiedenis over het reilen en zeilen van het college in de voorbije 50 jaar door organisator van de reünie, Julien Ryckeboer. Daarna werd een bezoek gebracht aan de gebouwen die er nu heel wat anders uitzagen dan in 1969. Een maquette van de nieuwbouw langs de Lindendreef lokte heel wat belangstelling.De bezoekers beleefden er zichtbaar plezier aan wanneer ze de pupiter van de suf er na al die jaren onveranderd zagen staan. Enkele durvers eigenden zich het privilege toe om nog eens de schoolbel te laten luiden die er nog altijd onveranderd tegen de muur hangt. Even was er een kleine ontgoocheling wanneer sommigen vaststelden dat hun vertrouwde chambrettes, de oude lindebomen en de muziekkotjes voorgoed verdwenen zijn, maar algauw beseften ze dat de school zelf in tal van herinneringen ongewijzigd was gebleven.De school ontstond in 1851 en is al die tijd blijven groeien en mee evalueren met zijn tijd, bemand door steeds nieuwe leraren en leerlingen, zegt oud-directeur (1997-2005) Ignaas Peccue had het in het voorwoord van zijn boek over het college. Tussen 1969 en 2019 stonden zeven directeurs aan het hoofd en nam de school een grote uitbreiding. In 1963 werd een nieuwe refter gebouwd en in de periode 1969-1970 werden er klassen ingericht in de Sint-Jansstudio. In 1973 werd een dubbele turnzaal gebouwd. In 1969 telde de school toen liefst 125 internen!In het schooljaar 1980-1981 startte het college met progressief gemengd onderwijs.Oud-leraar Fernand Vanhee schreef eveneens een boek: '1945-2001, een halve eeuw College'.Ondertussen zijn er dertien leraars die les gaven in 1969 en acht oud-leerlingen van de lichting 1969 overleden.Zeven leraars waren aanwezig op de bijeenkomst en beleefden samen met de 26 oudleerlingen een dag vol herinneringen aan de prachtige collegetijd van toen.(JT)