Karel Denys was de enige nog levende broer van onder andere Willem Denys, de legendarische auteur van Peegie. Al eeuwenlang is de familie een begrip in Roeselare. Grootvader Desiré Denys was stadsarchitect. Vader Achiel runde de bekende stoffenhandel Denys-Schelpe. Hij trouwde met Hélène Schelpe. Toen zij bij de geboorte van haar derde kind overleed, hertrouwde hij met haar zus Margareta die hem nog zeven kinderen schonk. Achiel was ook animator-volkszanger en de drijvende kracht achter vele culturele katholieke én Vlaamse verenigingen.
...

Karel Denys was de enige nog levende broer van onder andere Willem Denys, de legendarische auteur van Peegie. Al eeuwenlang is de familie een begrip in Roeselare. Grootvader Desiré Denys was stadsarchitect. Vader Achiel runde de bekende stoffenhandel Denys-Schelpe. Hij trouwde met Hélène Schelpe. Toen zij bij de geboorte van haar derde kind overleed, hertrouwde hij met haar zus Margareta die hem nog zeven kinderen schonk. Achiel was ook animator-volkszanger en de drijvende kracht achter vele culturele katholieke én Vlaamse verenigingen.Als tweede jongste heeft Karel zijn vader maar weinig gekend. Hij was amper 13 toen hij stierf en ook zijn moeder heeft hij jong verloren: hij was 18 en net aan zijn noviciaat begonnen. Hij studeerde aan het Klein Seminarie in Roeselare van het derde leerjaar tot aan de retorica 1938. Karel besloot toen om pater-scheutist te worden, in de voetsporen van zijn oudere broer Michiel, die missionaris geweest is in China. Broer Jan was dominicaan en zus Madeleine dominicanes. Op 16 juli 1944 - kort na de landing van de geallieerden in Normandië - werd Karel in Scheut tot priester gewijd. Hij is dus net 75 jaar priester geweest.Eerst wilde Karel missionaris worden in China zoals zijn broer maar dat was toen onmogelijk. Hij volgde toen maar in Torhout een onderwijzersopleiding. In 1947 kon hij dan toch naar China maar na een jaar werd het er te gevaarlijk door het communisme. Zijn oversten vroegen hem dan om naar Amerika te trekken. Hij zou er werken van 1948 tot 2011. Eerst was hij verantwoordelijk voor twee missies in Virginia, waar toen amper katholieken waren. Vier jaar later verhuisde hij naar Philadelphia. Na een korte periode in Louisiana werd hij in 1973 pastoor van de Belgische parochie Our Lady of Sorrows in Detroit, een regio waar veel Belgen woonden en werkten. Hij was pas in Detroit toen hij werd aangesproken door de uitgever van de Gazette van Detroit. Hij zou van 1976 tot 1996 de redactie leiden. Toen Karel in 2014 in Torhout zijn 70-jarige priesterjubileum vierde, viel dat samen met de 100ste verjaardag van de Gazette van Detroit (de uitgave is intussen eind 2018 is stopgezet). Daarna is pater Denys nog 15 jaar in de States gebleven. In het Scheuthuis van Arlington bij Washington was hij archivaris. Geschiedenis, heemkunde en genealogie hebben hem altijd geboeid. In 2000 verhuisde hij dan naar een huis voor bejaarde paters, om dan in april 2011 definitief naar België terug te keren. Hij nam eerst zijn intrek in Rumbeke, om begin 2014 te verhuizen naar Torhout, waar oudere scheutisten verzorging krijgen. Hij heeft er twee weken geleden nog zijn 99ste verjaardag kunnen vieren maar is daarna stilaan verzwakt.Sinds 1977 was Karel Denys ridder in de West-Vlaamse Orde van 't Manneke uit de Mane. De volksalmanak werd door zijn vader Achiel na WO I heropgericht en groeide later, onder het voorzitterschap van Karels broer Willem, uit tot een culturele vereniging en ridderorde. De familie is nog altijd sterk vertegenwoordigd in het bestuur.Het toeval wil dat in Torhout ook pater Jules Van Moerkercke uit Beveren-Roeselare verbleef. Hij was missionaris geweest in Congo. Ze verschilden in leeftijd maar een goede maand en Jules is eind juni ook op 99-jarige leeftijd overleden.De uitvaart van pater Karel Denys vindt plaats op zaterdag 10 augustus om 10.30 uur in de kerk van Don Bosco in Torhout.(NOM)