Al sinds 2002 (!) werden meerdere bouwdossiers ingediend om het ex-fabriekspand aan de Grote Dijk een nieuwe bestemming te geven. Dat leidde in vele gevallen tot vernietiging of schorsing door de Raad van State of de bestendige deputatie na bezwaarschriften van buurtbewoners. Ook in de huidige plannen van de eigenaars - het omvormen van de ex-veevoederfabriek tot restaurant/feestzaal met terrassen - kunnen ze zich niet vinden. Paul Claus treedt op als stedenbouwkundig adviseur voor het buurtcomité. "Meerdere keren reeds diende het comité een bezwaarschrift in - ondertekend door heel...

Al sinds 2002 (!) werden meerdere bouwdossiers ingediend om het ex-fabriekspand aan de Grote Dijk een nieuwe bestemming te geven. Dat leidde in vele gevallen tot vernietiging of schorsing door de Raad van State of de bestendige deputatie na bezwaarschriften van buurtbewoners. Ook in de huidige plannen van de eigenaars - het omvormen van de ex-veevoederfabriek tot restaurant/feestzaal met terrassen - kunnen ze zich niet vinden. Paul Claus treedt op als stedenbouwkundig adviseur voor het buurtcomité. "Meerdere keren reeds diende het comité een bezwaarschrift in - ondertekend door heel wat bewoners - tijdens de intussen talrijke openbare onderzoeken die werden georganiseerd door de stad", zegt Paul Claus. "Ook bij de bestendige deputatie dienden enkele bewoners een administratief beroepschrift in, en ook daar kregen ze gelijk. Momenteel loopt een dergelijke procedure bij de bestendige deputatie, waarvan de beslissing in februari-maart wordt verwacht."Intussen is het dossier complex geworden. Paul Claus: "Het bevat onder meer een aanvraag voor functiewijziging van onderdelen van het fabriekspand, maar ook een vraag voor regularisatie van een lijst uitgevoerde ingrepen. De aanvragers dienden al meerdere dossiers in, voor de functiewijziging van het fabriekspand en de verbouwing van de ex-broedersschool. Beide dossiers overlappen elkaar, maar doorlopen verschillende procedures. De looppiste van de ex-broedersschool is een gezamenlijk perceel dat moet dienen voor de realisatie van een ondergrondse en bovengrondse parking. Op die plaats loopt echter een buurtweg die op vandaag nog steeds van kracht is. In meerdere gemeenteraadszittingen werden hierover reeds vragen gesteld. De bewoners hebben geen bezwaar tegen de omvorming van het fabriekspand naar een woonfunctie. Wel vinden zij het van groot belang dat er respect wordt getoond voor de bestaande private erfdienstbaarheden. Deze erfdienstbaarheden werden opgenomen in de aankoopaktes en waren duidelijk bedoeld om problemen tussen de nieuwe eigenaars te voorkomen."Schepen Bieke Moerman hoopt op een snelle oplossing. "In het verleden hebben we ooit een aanvraag geweigerd omdat we onze twijfels hadden bij de brandveiligheid, maar eigenlijk zouden we graag zien dat de ex-veevoederfabriek een nieuwe bestemming krijgt. In het verleden heb ik de betrokken partijen en ook de mensen van het buurtcomité bij mij geroepen en nota genomen van hun bezwaren. Bij de eerste aanvraag werden voorwaarden opgelegd met de bedoeling dat de hinder voor de buurtbewoners beperkt zou blijven. Wat die buurtweg betreft: in de Kleine en Grote Dijk loopt die voetweg door alle woningen... Als de lijn op de kaart iets zou opschuiven, past dat perfect. Moeten we dat fabriekspand nu laten verloederen omdat er al jaar en dag een voetweg onder zou liggen? Als stadsbestuur betreuren wij het dat mensen zich verzetten tegen dit dossier door een enge interpretatie van alle kleine regeltjes."