Op het einde van de viering mocht hij luisteren naar Hilda Defossez, parochieverantwoordelijke, en Jean-Pierre D'hulster, voorzitter van ...

Op het einde van de viering mocht hij luisteren naar Hilda Defossez, parochieverantwoordelijke, en Jean-Pierre D'hulster, voorzitter van de kerkfabriek. Zij hadden terecht heel veel lovende woorden voor Jan die 20 jaar lang de vieringen muzikaal op een hoger niveau bracht. Na de dankwoorden en de geschenken - wijn van heet kerkbestuur en bloemen van het Sint-Andreaszangkoor - haalde Jan nog eens alles uit de kast met het prachtige orgelwerk fugu toccata van Johan Sebastian Bach. Een daverend applaus mocht Jan in ontvangst nemen. Op de foto bemerken we Jean-Pierre D'hulster, voorzitter kerkfabriek Sint-Andreas Woumen, Jans echtgenote Ilse Casteleyn en de gevierde organist Jan.