In plaats van producten te verkopen die voldeden aan het thema 'sport en gezondheid' gingen de leerlingen een stap verder. Zo ontstond tijdens een van de brainstormsessies het idee om een heuse colorfitrun op poten te zetten tijdens het opendeurweekend van de s...