Opwaardering Gaverbeek gaat van start: Hippodroom krijgt groene toegangspoort

De staat op vandaag van de Gaverbeek. (foto PNW)
Redactie KW

Het stadsbestuur sleutelt al een tijdje aan een operatie waarbij de Gaverbeek het uithangbord van Waregem moet worden. De eerste aanzet raakt nu bekend: in februari wordt de bekendste beek van de stad opengelegd ter hoogte van de Hippodroom. “Eindelijk wordt de beek in ere hersteld”, klinkt het.

Waregem staat historisch bekend als ‘de stad aan de Gaverbeek’, hoewel het waterloopje enkel een prominente rol krijgt tijdens Waregem Koerse. Bij het koningsnummer, de Grote Steeple Chase van Vlaanderen, springen paard en ruiter ieder jaar over een stukje beek van zeven meter breed. De plannen om van de Gaverbeek opnieuw het échte uithangbord van de stad te maken, zijn absoluut niet nieuw. Het stadsbestuur startte in 2017 een studie op om de toekomst van de Gaverbeek te onderzoeken, binnen een Europees project voor meer en beter groen in Zuid-West-Vlaanderen.

Uithangbord

Vorig jaar raakten de eerste plannen bekend. In een notendop is het de bedoeling om de Gaverbeek zichtbaar te maken. “De beek is momenteel nogal ‘ingekokerd’. Heel vaak werd ze in het verleden weggestopt achter bebouwing, een hek of een vangrail. Daar willen we komaf mee maken”, zei schepen van Natuur en Klimaat Maria Polfliet (CD&V) toen. Zo weten weinig mensen bijvoorbeeld dat de Gaverbeek parallel langs de stadsring (R35) vloeit, naar de hippodroom en onder de Zuiderlaan door, langs het Spei en richting stadspark Baron Casier.

We willen de Gaverbeek beter wapenen tegen toekomstige klimaatveranderingen

Het openleggen van de Gaverbeek is ook vanuit klimaatoogpunt erg belangrijk. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tracht alle waterlopen in Vlaanderen maximaal bloot te leggen. Niet enkel levert dit extra stukken natuur in dichtbebouwde gebieden op, het dient ook om de waterkwaliteit van de beken en de rivieren op te krikken. “Door de waterloop uit de koker te halen, voegen we licht en lucht toe aan de Gaverbeek. Dat komt het leven in de water ten goede. Onderzoek heeft al aangetoond dat zelfs heel lokale ingrepen een merkbare impact hebben op de waterkwaliteit”, vervolgt schepen Polfliet.

Waregem Koerse 2022

Als eerste stap wordt de Gaverbeekhippodroom onder handen genomen. Voor die heropwaardering, die 1,2 miljoen euro kost, zaten de hippische verenigingen en de andere gebruikers van de hippodroom een tijdlang rond de tafel. Eerder deze maand, op 1 december, werden de werken gegund aan de aannemer Steenhaut uit Deerlijk. “En de ambitie is groot: tegen de volgende editie van Waregem Koerse zouden de werken grotendeels afgerond moeten zijn”, zegt Ivo Terrens van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om er een precieze datum op te plakken: eind augustus 2022.

(foto PNW)
(foto PNW)

Concreet zal de schrale parkeerplek tussen het Beaulieu Center en de appartementen van residentie Hippopolis, op het terrein van de hippodroom, in de toekomst een groene toegangspoort vormen. “Deze toegang vanaf de Holstraat wordt een nieuwe, uitnodigende publieke plek waar het aangenaam vertoeven is”, zegt schepen Polfliet. Een vergelijking met de verlaagde Leieboorden in Kortrijk lijkt hierbij op zijn plaats, want het zal mogelijk zijn om dicht bij het water van de Gaverbeek te komen. “Het doel is vooral om de bekende locatie, waar de paarden over de beek springen, nu volledig in ere herstellen”, luidt het.

Jeugdeiland

Wanneer die werken achter de rug zijn, krijgt het project een vervolg aan het Jeugdeiland, waar onder meer de jeugdbeweging Chiro Waregem Centrum, sporthal Jeugdcentrum en het Sportkafee gevestigd zijn. Op die plek zit de Gaverbeek eveneens weggemoffeld tussen de ring en de parkings. “Ook daar willen we de verbinding met het centrum versterken en de Gaverbeek beter wapenen tegen toekomstige klimaatveranderingen”, besluit schepen Polfliet.

In een laatste fase wordt de Gaverbeek blootgelegd ter hoogte van de Hippodroomstraat, de nabijgelegen stedelijke basisschool Guido Gezelle en de wijk Het Spei. Daarbij is nog geen specifieke timing vastgelegd. (PNW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.