De melder kon geen voldoende duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de omvang van het incident en gezien er op de achtergrond de nodige tumult te horen was, werden alle beschikbare ...

De melder kon geen voldoende duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de omvang van het incident en gezien er op de achtergrond de nodige tumult te horen was, werden alle beschikbare interventieteams ter plaatse gestuurd. Ook de bijstand van de politiezone Brugge werd gevraagd. Eenmaal er plaatse bleek het om een opstootje te gaan waarbij 4 personen betrokken waren. Twee personen van Iraanse en twee mensen en Afghaanse origine zijn er in de ontspanningsruimte met elkaar in discussie geraakt. Deze discussie mondde uit in wederzijdse slagen en verwondingen. Geen van de betrokken personen had evenwel medische verzorging nodig. Er werd door de politie een proces-verbaal opgesteld voor 'wederzijdse slagen en verwondingen'. Er werden geen arrestaties verricht. Het Rode Kruis zal het huishoudelijk reglement toepassen en betrokkenen bijkomend een maatregel opleggen. De lokale politie volgt de toestand verder op de voet op. (OV)