De melder kon geen voldoende duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de omvang van het incident en gezien er op de achtergrond de nodige tumult te horen was, werden alle beschikbare ...