Aannemer Cnockaert nv uit Wervik breekt momenteel de oude verhardingen op de site Bramier in Lauwe uit. Die werken vormen meteen de eerste stap in de realisatie van de toekomstige kmo-zone Bramier.
...

Aannemer Cnockaert nv uit Wervik breekt momenteel de oude verhardingen op de site Bramier in Lauwe uit. Die werken vormen meteen de eerste stap in de realisatie van de toekomstige kmo-zone Bramier. Het stadsbestuur van Menen en de intercommunale Leiedal werken aan de herontwikkeling van de oude productiesite van Novoblock en de pannenbakkerij De Leie. De site van 4 hectare is gelegen aan de Spoorwegstraat tussen Dronckaertstraat en de spoorweg, nabij de Oude Statie van Lauwe.Bramier wordt een hedendaags bedrijventerrein met percelen van circa 1.500 m² tot 1 hectare. De bestemming wijzigt van milieubelastende industrie naar zone voor bedrijvigheid. Een 10-tal plaatselijke ondernemingen zal er vanaf 2021 een nieuwe thuishaven vinden. De stad benadrukt dat er geen zware industrie of sterk verkeersgenererende activiteiten zullen toegelaten worden op de bedrijfssite. Het achterliggende natuurgebied (4 ha) blijft in eigendom van stad Menen. Natuurpunt staat in voor het beheer van deze waardevolle en kalkrijke biotoop.(MVM/foto WO)