De zogenaamde 'Paardenmarkt' is een vijfhoekige zone van 3 km² op 1,2 km voor de kust van Duinbergen, waar na de Eerste Wereldoorlog 35.000 ton munitie, zowel conventionele als chemische,.werd gedumpt. Lang heette het dat er geen enkel gevaar aan verbonden was, maar eerder dit jaar bleek dat er toch kleine hoeveelheden springstof en ook mosterdgas vrijkomen.
...

De zogenaamde 'Paardenmarkt' is een vijfhoekige zone van 3 km² op 1,2 km voor de kust van Duinbergen, waar na de Eerste Wereldoorlog 35.000 ton munitie, zowel conventionele als chemische,.werd gedumpt. Lang heette het dat er geen enkel gevaar aan verbonden was, maar eerder dit jaar bleek dat er toch kleine hoeveelheden springstof en ook mosterdgas vrijkomen.Daarom werd een project opgestart om de Paardenmarkt op te ruimen. Initiatiefnemer zijn twee departementen van de Vlaamse overheid: de afdeling Maritieme Toegang en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie.Donderdag verzamelden in Brussel een 100-tal nationale en internationale experts om mogelijke opties te bespreken. "Het was een marktconsultatie van mogelijke uitvoerende partijen", verduidelijkt Youri Meersschaut van de afdeling Maritieme Toegang. "Op termijn willen we een test uitvoeren om te zien op welke innovatieve manier deze munitiestortplaats veilig en tijds- en kostenefficiënt kan worden opgeruimd.""Zonder de aanwezigen te vragen hun technieken zomaar op tafel te leggen bij hun concullega's, wilden we toch aftasten of ze een opruiming van de Paardenmarkt al of niet haalbaar achten. We stelden vast dat, mochten we een bestek op de markt plaatsen voor een test, er een reële kans is dat er partijen op zullen inschrijven. De opdracht is complex, maar haalbaar", aldus Youri Meersschaut. "Voor de test zijn middelen beschikbaar, maar het zal nog moeten blijken of we voldoende centen hebben. Beide departementen kunnen elk maximaal 1 miljoen euro bijdragen, er is dus 2 miljoen euro te mobiliseren voor deze test. Uit die test moet dan blijken hoeveel een volledige opruiming zou kosten.""Eerst willen we nu een rapport opmaken, waarvan de inhoud publiek zal worden gemaakt", legt Meersschaut uit. "Daarna zullen we ons hierover bezinnen. Er komt ook een gesprek met alle betrokken partijen: de federale overheid, Defensie, de haven van Zeebrugge, het gemeentebestuur van Knokke-Heist... Het is onvoorspelbaar hoe dat zal uitpakken. Het is haalbaar om het bestek te lanceren in het voorjaar van 2020, maar we weten nog niet of dat ook zal lukken. Maar wij willen er wel keihard voor gaan."(HH)