De sluiting van de zwemzone Duinpark zorgde recent voor heel wat commotie bij de inwoners, tweedeverblijvers en toeristen van Koksijde. Meer dan 2.000 mensen tekenden een petitie tégen de sluitingsplannen van het gemeentebestuur (OpenVLD, CD&V en SP.A). Hoewel oppositiepartijen N-VA en Koksijde Vooruit op de gemeenteraad tegen dit agendapunt stemden, keurde de meerderheid de sluiting van de zwemzone goed. N-VA'er Sander Loones liet het daar echter niet bij. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers diende hij zelf parlementaire vragen in en hij vroeg N-VA-collega Cathy Coudyser dit ook te doen in het Vlaams parlement.
...

De sluiting van de zwemzone Duinpark zorgde recent voor heel wat commotie bij de inwoners, tweedeverblijvers en toeristen van Koksijde. Meer dan 2.000 mensen tekenden een petitie tégen de sluitingsplannen van het gemeentebestuur (OpenVLD, CD&V en SP.A). Hoewel oppositiepartijen N-VA en Koksijde Vooruit op de gemeenteraad tegen dit agendapunt stemden, keurde de meerderheid de sluiting van de zwemzone goed. N-VA'er Sander Loones liet het daar echter niet bij. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers diende hij zelf parlementaire vragen in en hij vroeg N-VA-collega Cathy Coudyser dit ook te doen in het Vlaams parlement.Het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) bevestigt nu de bezorgdheden van N-VA. De sluiting van de zwemzone creëert een onveilige situatie. Enkele citaten uit het antwoord van de minister: "Conflicterende activiteiten inzake veiligheid kunnen niet toegelaten worden", klinkt het in haar antwoord. "Naast de veiligheid van de verschillende gebruikers op het water moet ook de landinteractie bekeken worden vanuit een veiligheidsoogpunt. Het schrappen van een zwemzone ten behoeve van de aanduiding als insteekzone kan uiteenlopende veiligheidsrisico's inhouden. De mogelijkheden tot handhaving van het zwemverbod zijn immers beperkt. Dergelijke brede insteekzone kan in drukke periodes ook absoluut niet enkel van aan de strandzijde bewaakt worden. Een afbakening van verschillende types watersport wordt daardoor onmogelijk om te handhaven, wat zal leiden tot een onverantwoorde menging van types watersporters of brandingsporters."N-VA roept het gemeentebestuur van Koksijde dan ook nogmaals op om deze "onveilige en onredelijke" sluitingsplannen terug te draaien, zodat de zwemzone en de strandcabines aan Duinpark behouden kunnen blijven. "Dit zou ook een belangrijk signaal zijn in deze woelige coronatijden", meent Sander Loones. "De laatste weken is er heel wat spanning gegroeid tussen tweedeverblijvers en de gemeente. De zwemzone Duinpark wordt niet alleen door onze eigen inwoners, maar ook door enorm veel tweedeverblijvers gebruikt. De zwemzone toch open houden is een kleine, kosteloze moeite voor het gemeentebestuur, maar zou een wereld van verschil maken voor onze tweedeverblijvers. Wij vragen het Koksijds gemeentebestuur nu al maanden om hun politieke koppigheid aan de kant te zetten en te luisteren naar onze redelijke argumenten en constructief alternatief."We blijven bij ons standpunt van Koksijde Vooruit dat de huidige zwemzone moet blijven, met een alternerende zone bij slecht weer voor watersporters", vult Elwin Van Herck aan. "De coronacrisis zorgt dermate voor vertraging dat het zelfs niet denkbaar is om zo'n ingrijpend plan door te voeren. Dit zou de reputatie van de meest veilige kust van Europa in gevaar kunnen brengen. Wij vragen om deze plannen een jaar uit te stellen en te kiezen voor het behoud van de badzone met alternerende zone. Het is toch beter om alles terdege en volledig aan te pakken dan half en slecht werk te leveren. De diensten zijn hier niet klaar mee, de vergunningen lopen vertragingen op en in tijden van corona is het zelfs nog niet zeker dat we een 'normaal' zomerseizoen zullen hebben. Nu de juiste focus behouden is de boodschap. Zoals schepen Dawyndt zei in vorige gemeenteraad: "er zijn nu echt wel belangrijkere problemen in deze coronacrisis"."Burgemeester Marc Vanden Bussche is echter niet te overtuigen. "Het gaat hier uiteindelijk maar over 350 meter", zegt hij. "Zoals het spreekwoord zegt: 'the proof of the pudding is in the eating'. Na het zomerseizoen zullen we de situatie evalueren en de juiste conclusies trekken. De woorden van de tweedeverblijvers die hierover zo luid hebben geroepen dat het gemeentebestuur hen alles heeft afgepakt, hebben nooit zo hol geklonken als nu, in volle coronacrisis. Er wordt hen helemaal niks afgepakt. Ze zullen nog altijd kunnen zwemmen, alleen iets verderop. Wij hopen vooral dat er snel een kentering komt in de coronastatistieken, waardoor we ons opnieuw kunnen richten op ons zomerseizoen. Hopelijk kunnen we op tijd het openluchtzwembad in Oostduinkerke openen en kunnen de mensen deze zomer onbezorgd op onze terrassen genieten."