"Als stad doen we er alles aan om de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. We hebben een 24/24 uur permanentie voor ijzelbestrijding en sneeuwruimen voorzien. Maar daarvoor zijn we ook afhankelijk van de Bruggelingen zelf", zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis.
...

"Als stad doen we er alles aan om de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. We hebben een 24/24 uur permanentie voor ijzelbestrijding en sneeuwruimen voorzien. Maar daarvoor zijn we ook afhankelijk van de Bruggelingen zelf", zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis."We rekenen op de medewerking van de Bruggelingen zelf. We roepen iedereen op om, als het de komende wintermaanden nodig blijkt, het voetpad en de greppel voor de deur ijzel- en sneeuwvrij te houden. Zo zorgt men ervoor dat voetgangers zich veilig kunnen bewegen en worden valpartijen vermeden. Hiervoor kan de Stad niet instaan, want eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van een pand zijn verplicht om het trottoir en de greppel voor het eigen pand of perceel netjes te houden. Ook rioolroosters of slikputjes moeten vrij blijven." "Rondom kerken, scholen en openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de eigenaars of de besturen die er het beheer over hebben. Deze verplichting geldt ook in het geval van sneeuw en ijzel. Waar nodig, krijgen inwoners een sensibiliseringsflyer van de gemeenschapswachten om hen daaraan te herinneren. Immers, iedereen is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die door de sneeuw voor zijn of haar deur gebeuren." Voor oudere inwoners, die hun eigen voetpad niet vrij kunnen maken, springen de stadsdiensten in de bres. "In samenwerking met verschillende partners doen we inspanning richting deze specifieke doelgroep. Bruggelingen die ouder zijn dan 75, die niet kunnen rekenen op familie, buren of poetshulp en zelf ook minder mobiel zijn, zullen bijgestaan worden in het sneeuwruimen van hun stoep. Om aan de grote vraag tegemoet te komen, werken we daarvoor opnieuw samen met WOK, Groep Intro, Sobo en Footstep."Wie ouder is dan 75 jaar, geen buren, familie of poetshulp heeft die kan instaan voor het schoonmaken van het voetpad en zelf ook minder mobiel is, neemt contact op met de Preventiedienst van de Stad Brugge via 050 44 80 66 en vraagt naar Sophie De Meyer. "De stedelijke Preventiedienst treedt op als dispatcher. De aanvragen worden geïnventariseerd en per sneeuwdag wordt een regiowerkfiche opgemaakt voor de sneeuwpartners. Zij zullen tijdens de sneeuwdagen ingezet worden om sneeuw te ruimen. Deze dienstverlening is gratis." Wie gebruik wil maken van deze dienst moet zich voor 20 december inschrijven. "Met andere woorden, wacht niet tot het sneeuwt om ook jouw aanvraag in te dienen", aldus nog Mathijs Goderis. (NDB)