Op 1 oktober deelde het stadsbestuur van Gistel mee dat het zwembad tegen 30 juni 2021 definitief zal sluiten. De slechte staat ervan en het jaarlijkse exploitatietekort worden door bestuurspartijen Open Vld, N-VA en SP.A als hoofdredenen naar voren geschoven. De vrijgekomen ruimte willen ze herbestemmen tot moderne gemeenschapszaal, ruime ontvangstruimte voor cultuurzaal Zomerloos, vergaderlokalen voor verenigingen en de muziekschool.
...

Op 1 oktober deelde het stadsbestuur van Gistel mee dat het zwembad tegen 30 juni 2021 definitief zal sluiten. De slechte staat ervan en het jaarlijkse exploitatietekort worden door bestuurspartijen Open Vld, N-VA en SP.A als hoofdredenen naar voren geschoven. De vrijgekomen ruimte willen ze herbestemmen tot moderne gemeenschapszaal, ruime ontvangstruimte voor cultuurzaal Zomerloos, vergaderlokalen voor verenigingen en de muziekschool.Maar de sluiting van het bad stuit op kritiek bij de oppositiepartijen. Eerst voerde CD&V symbolisch actie, nu laat ook Groen van zich horen. "Het financieel plaatje, dat het bestuur aan de Gistelnaar voorlegt, is een drogreden om het zwembad te sluiten", meent raadslid Maenhoudt. "Ten eerste is er de forse verbrekingsvergoeding van 340.000 euro die bij sluiting aan zwembadbeheerder Farys betaald moet worden. De plannen voor de veranderingswerken aan het gebouw worden door architectenbureau Yperman geschat op 700.000 euro. De stad belooft subsidies voor kinderen die door de sluiting in een andere stad moeten zwemmen, wat op tien jaar neerkomt op 200.000 euro. Dat wil zeggen dat je in totaliteit op maar liefst 1,24 miljoen euro komt om het zwembad te sluiten - voorzichtig geschat dan nog. Met zo'n som kan je al een grondige renovatie uitvoeren."De meerderheid verwees ook al naar het jaarlijkse exploitatieverlies van 360.000 euro. "Het klopt dat het zwembad verlieslatend is, maar dat geldt voor veel dienstverlening. Denk aan de sporthal, voetbalvelden, kinderopvang of cultuurcentra. Die worden toch ook niet gesloten?", stelt Kimberly Maenhoudt. "Deze infrastructuur is noodzakelijk voor het fysieke en mentale welzijn van de bevolking. Het zwembad sluiten, zou dus een ernstige verarming voor de stad zijn." Om het bezoekersaantal - en de inkomsten - op te krikken, verwijst Groen naar "ruimere uren voor publiekszwemmen". Maenhoudt gaat nog verder: "Het stadsbestuur heeft de mond vol over communicatie en participatie, maar bij zo'n belangrijke kwestie werden de betrokken raden, zoals sport- en jeugdraad, helemaal niet geconsulteerd." Volgens de oppositiepartij zijn er "wel degelijk alternatieven mogelijk om het zwembad open te houden."Burgemeester Gauthier Defreyne van meerderheidspartij Open Vld reageert op de argumenten van Groen. "Iedereen heeft het recht om zijn of haar licht te laten schijnen op de beslissing, op voorwaarde uiteraard dat dit gebeurt op basis van correcte gegevens. Hun zwembadanalyse steunt op leugens. Met de 340.000 euro doelt Groen op de terugbetaling door de stad van het saldo van de investeringen die Farys in de voorbije jaren deed in ons zwembad. In plaats van 340.000 euro met intrest over verschillende jaren terug te betalen, wordt het kapitaalsaldo ineens terugbetaald. Of het zwembad nu openblijft of niet, de investeringen van Farys moeten we terugbetalen.""Groen beschouwt het toekomstproject ook als een kostprijs als gevolg van de sluiting", vervolgt Defreyne. "Hoe ze daarbij komen, is een raadsel. Alsof de realisatie op een andere plaats geen geld zou kosten. Met de site van het zwembad beginnen we niet van nul. Groen heeft gelijk dat een dienstverlening geld kost, maar als bestuur moeten we ingrijpen als die prijs buiten proporties dreigt te gaan. Het toekomstige subsidiesysteem beschouwen we niet als een kost - zoals Groen -, maar als dienstverlening. Ons zwembad is tijdens het schooljaar met individuele zwemmers, scholen, verenigingen en de zwemschool nu zo goed als volzet", pikt Open Vld weer in. "Alleen tijdens de vakanties zou de bezetting nog beter kunnen. Maar dan is een renovatie nodig. Daar werd over nagedacht, maar de kostprijs van bijvoorbeeld een glijbaan, sauna, whirlpool is zó groot dat ze nooit terugverdiend kan worden via een tijdelijke hogere bezetting."Defreyne stelt dat de adviesraden bewust niet geraadpleegd werden. "Het stadsbestuur wou de verantwoordelijkheid niet afschuiven. Adviesraden zijn belangrijk en zullen altijd worden betrokken als er moet nagedacht worden over de manier waarop pakweg sport, jeugd of cultuur moeten worden georganiseerd. Maar het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van verkozen bestuurders om te beslissen in aangelegenheden die het belang van een bepaalde sector overstijgen en invloed hebben op het beleid van algemeen belang", zegt de burgemeester. "Onze beslissing is gebaseerd op realistische factoren." (TVA)