Schepen Joachim Jonckheere, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van het AGB Memorial Museum Passendaele 1917, heeft aan de oppositie voorgesteld om een werkgroep op te richten om de toekomst van het landhuis te bepalen. Die werkgroep zou bestaan uit de huidige Raad van Bestuur, aangevuld met drie leden van de oppositie en nog eens drie lede...

Schepen Joachim Jonckheere, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van het AGB Memorial Museum Passendaele 1917, heeft aan de oppositie voorgesteld om een werkgroep op te richten om de toekomst van het landhuis te bepalen. Die werkgroep zou bestaan uit de huidige Raad van Bestuur, aangevuld met drie leden van de oppositie en nog eens drie leden van het schepencollege. Samen een praatbarak van een kleine 20 personen. De verenigde oppositie wenst hierop niet in te gaan. "Al in 2016 werden werkgroepen en denktanks opgericht om de invulling van o.a. het landhuis te bestuderen. Dit met grotendeels dezelfde personen als wat nu voorgesteld wordt. In 2019 werden er twee bureaus ingeschakeld om de invulling van het park te bestuderen. Ondanks alle denkwerk, slaagt dit bestuur er niet in om met een gedegen voorstel te komen", aldus de gezamenlijke oppositie.Een studie om een horecazaak in het landhuis in te richten, werd door de Raad van Bestuur door de hoge kost van een klein miljoen euro naar de prullenmand verwezen. "Wij willen met de verenigde oppositie constructief meewerken aan het invullen van toekomst van het landhuis en stellen voor om een kleine ad hoc werkgroep bijeen te brengen, samengesteld uit drie leden van de meerderheid en drie leden van de oppositie", aldus de woordvoerders Koen Descheemaeker, William Doom en Franky Bryon. "Deze werkgroep moet binnen een korte tijdspanne van enkele maanden een toekomstplan voor het landhuis uitwerken. Dit toekomstplan moet dan voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur van het AGB en aan de gemeenteraad van Zonnebeke. Het landhuis kan echt wel een van de parels zijn die schittert in het park. We mogen het niet zomaar verder laten verkommeren." (NVZ)