De Smalspoorbrug over het kanaal Bossuit-Kortrijk werd vroeger gebruikt om met een treintje klei aan te voeren naar een dakpannenfabriek. Sinds het sluiten van de fabriek, begin jaren 80, wordt de brug vooral gebruikt door wandelaars en fietsers.
...

De Smalspoorbrug over het kanaal Bossuit-Kortrijk werd vroeger gebruikt om met een treintje klei aan te voeren naar een dakpannenfabriek. Sinds het sluiten van de fabriek, begin jaren 80, wordt de brug vooral gebruikt door wandelaars en fietsers. "Geregelde inspecties van de brug tonen schade ter hoogte van de oplegging van de brug aan. Bovendien is er betonschade aan de pijlers. Allemaal het gevolg van overbelasting in het verleden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA); hij ondervroeg minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) over de zaak.Er was al langer een tonnagebeperking op de brug, maar toen er werd vastgesteld dat er toch zwaar verkeer over de brug bleef rijden, besloot men in 2012 enkel nog fietsers en voetgangers op de brug toe te laten. Betonblokken met beperkte tussenafstand verhinderen dat autoverkeer de brug gebruikt. Voor wandelaars en fietsers is er geen enkel veiligheidsrisico. Zolang de brug zonder veiligheidsproblemen kan gebruikt worden, wil De Vlaamse Waterweg nv ze behouden als fiets- en voetgangersbrug.De Smalspoorbrug vormt een cruciale zachte verbinding tussen de beide oevers van het kanaal Bossuit-Kortrijk. "Vanzelfsprekend is het positief dat De Vlaamse Waterweg de brug wil behouden, maar een opfrissing is wel broodnodig. Zo zouden de weinig uitnodigende betonblokken vervangen mogen worden door een frisser alternatief. Ook de signalisatie mag duidelijker, en voor ruiters en koetsen moet er een oplossing komen", zegt Wim Monteyne (N-VA); hij hoopt dat ook de materiële schade aan de brug wordt aangepakt.De oppositiepartij vraagt ook om verder werk te maken van de problematiek rond de Sluislaan. "Het zware vrachtverkeer van IMOG wordt sinds 2012 afgeleid via de Sluislaan. Vooral het stuk tussen de Kwatanestraat en De Souterrain verkeert in slechte staat en is ronduit gevaarlijk voor fietsers."De toekomst van de Sluislaan maakt deel uit van het lopende onderzoek naar de ontsluiting van de IMOG-site en de industriezone Moen-Trekweg. Monteyne: "We roepen het gemeentebestuur op om snel werk te maken van een gedragen en haalbare oplossing, zodat duidelijk wordt hoe IMOG ontsloten kan worden, en hoe fietsers en wandelaars veilig de Smalspoorbrug en het kanaal kunnen bereiken."