Oppositie vraagt communicatie over de gevaren van het Ventilus-project

Dirk Demeurie ijverde tijdens de jongste gemeenteraad voor een duidelijke communicatie naar de Deerlijkse bevolking over het veelbesproken Ventilus-project. © DRD
Rik Devos
Rik Devos Medewerker KW

Onafhankelijk oppositieraadslid Dirk Demeurie ijverde tijdens de jongste gemeenteraad voor een duidelijke communicatie naar de Deerlijkse bevolking over het veelbesproken Ventilus-project. “Het is een heel complex dossier waarover zelfs de wetenschappers het niet eens zijn. Er moet nog een hele procedure doorlopen en die gaan wij regionaal opvolgen.”

“Op uitnodiging van Ic Dien Deerlijk gaf onderzoeker Filip Vanaeken een uiteenzetting over het Ventilus-project”, verduidelijkte Dirk Demeurie. “Hij staat er zelf bijzonder kritisch tegenover. Er is niet alleen het gevaar voor de volksgezondheid in het algemeen maar de leefbaarheid rond een dergelijke hoogspanningsleiding in het bijzonder. In de huidige situatie zouden in Deerlijk minstens drie scholen, drie kinderdagverblijven en de nieuwe kinderboerderij onder deze hoogspanningslijnen liggen.”

“De Deerlijkse bevolking is ongerust omdat het hoogspanningsproject een grote impact heeft op onze gemeente. We vragen geen standpunt, maar wel dat er duidelijkheid komt en communicatie naar de mensen. Wij krijgen net als jullie vragen hierover. Het is net zoals jullie onze taak om mensen te informeren. We vragen ons af of en hoe de gemeente de belangen van zijn inwoners en bedrijven zal verdedigen.”

“Als blijkt dat het traject hen schade berokkent, gaan we hen verdedigen en sluiten we ons aan bij de geplande juridische stappenvan de burger- en ondernemersplatformen…? ‘Het gaat over de lokale verantwoordelijkheid voor de gezondheid van lokale mensen’, stelt Bart Dochy (CD&V), burgemeester van Ledegem en informeel woordvoerder van de lokale burgemeesters in het Ventilus-dossier. De lokale burgemeesters zijn verenigd in hun verzet tegen de beslissingen op Vlaams niveau. Hoe staat Deerlijk daar tegenover?”

Juiste impact

“Zoals heel wat burgemeester van Zuid-West-Vlaanderen hadden wij liever dat er geopteerd werd voor een ondergronds traject”, repliceerden burgemeester Claude Croes (CD&V) en schepen Matthias Vanneste (Open Vld). “Ondertussen is er om Vlaams niveau beslist om bovengronds te gaan en daar zijn we enigszins ontgoocheld in. Het is zonder meer een heel ingewikkeld dossier. Er is nog een lange weg af te leggen en er kunnen nog verschillende keren bezwaren ingediend worden. Wij gaan ons als kleine gemeente niet opdringen. We gaan het regionaal aanpakken en dat samen met de andere getroffen gemeenten.”

“Wat de gevolgen zijn voor gezinnen en bedrijven die onder en naast het Ventilus-project liggen, of het traject hen schade zal berokkenen en hoe wij als gemeente voor begeleiding zullen zorgen rond mogelijke schadevergoedingen…? Het zijn allemaal vragen waarop we geen pasklaar antwoord kunnen formuleren. Niemand kan momenteel de juiste impact van Ventilus correct inschatten.” (DRD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.