Met acht stemmen tegen en dertien voor is het duidelijk dat de oppositie de renovatie van het bestaande gemeentehuis niet kan smaken. "Het integreren van de gang in de beleidsvleugel zodat de bureaus ruimer worden kost liefst twee keer zoveel dan geraamd", becijfert Johan Blieck (CD&V). "Geniet de lokettenzaal geen grotere prioriteit omdat er daar asbest is vastgesteld...

Met acht stemmen tegen en dertien voor is het duidelijk dat de oppositie de renovatie van het bestaande gemeentehuis niet kan smaken. "Het integreren van de gang in de beleidsvleugel zodat de bureaus ruimer worden kost liefst twee keer zoveel dan geraamd", becijfert Johan Blieck (CD&V). "Geniet de lokettenzaal geen grotere prioriteit omdat er daar asbest is vastgesteld? En wat met de duurzaamheid van het project?" Schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E) geeft mee dat de hogere kostprijs te wijten is aan het feit dat de ramen nu mee zijn opgenomen. "Voor de lokettenzaal laten we een apart asbestdossier opstellen. We willen in een logische volgorde werken." Ann Vanheste (DAS) ziet liever de bibliotheek bij het gemeentehuis in plaats van die onder te brengen in de Sint-Pieterskerk. Schepen van Erfgoed en bibliotheek Nicolas Luyssen (Het Plan-b) geeft mee dat het bisdom principieel akkoord is met de inrichting van de kerk als bibliotheek. Een derde gebouw dat bij dit totale project past, is het nieuwe toerismekantoor vlakbij zee. Dat moet een onthaalgebouw worden voor alle bezoekers. Bruno Dequeecker (CD&V) reageert: "Het toeristisch onthaal kan op die locatie maar de backoffice mag je niet wegtrekken uit het gemeentehuis." Partijgenoot Pol George stelt zich vragen bij de praktische uitvoering. Zal De Panne bouwheer zijn of een externe partner? "Gezien we een bouwovertreding regulariseren krijgen we voorrang op de subsidie", antwoordt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). "Als de gemeente bouwheer is, bedraagt die subsidie 60 procent, geven we het in handen van een bouwpromotor dan is dat 40 procent. We moeten nog onderzoeken welk compromis haalbaar is. Tegen het zomerseizoen van 2023 hopen we ons nieuwe toerismekantoor te kunnen openen." De kostprijs van de drie projecten samen is geraamd op 8,5 miljoen euro. (GUS)