Defensie is dringend op zoek naar 10.000 extra militairen om de grote uitstroom van oudere militairen op te vangen. Om de opleiding aantrekkelijker te maken, stelde Didier Reynders in juli voor om een opleidingscentrum per pro...

Defensie is dringend op zoek naar 10.000 extra militairen om de grote uitstroom van oudere militairen op te vangen. Om de opleiding aantrekkelijker te maken, stelde Didier Reynders in juli voor om een opleidingscentrum per provincie op te richten. "Daardoor zouden de rekruten dichter bij huis hun opleiding kunnen volgen", klonk het in juli. "Bovendien zou het ook makkelijker moeten worden om pakweg te starten bij defensie en daarna bij de federale politie of brandweer te werken of omgekeerd." Daarover zou de minister overleg plegen met alle gouverneurs. "Nu ik de minister vraag welke gemeenschappelijke aanwervingspunten per provincie uit het overleg naar voren kwamen en of het de bedoeling was om dit te combineren met bestaande opleidingscentra zoals voor de civiele veiligheidsdiensten in Zedelgem, bleek dat dit in de gesprekken met de gouverneurs niet aan bod is gekomen", zegt West-Vlaams Kamerlid Kurt Ravyts. "Voor West-Vlaanderen is er ook nog geen duidelijkheid over de gecentraliseerde opleidingscentra. De plannen moeten dus genuanceerd worden. De regering staat blijkbaar nog niet ver in de uitwerking." (ON)