Defensie is dringend op zoek naar 10.000 extra militairen om de grote uitstroom van oudere militairen op te vangen. Om de opleiding aantrekkelijker te maken, stelde Didier Reynders in juli voor om een opleidingscentrum per pro...