Het Kasteelpark ligt in het hartje van Zwevezele en vormt een rustige, groene oase: een bosrijke omgeving met een vijver en een koetsenhuis. Het Kasteelpark kent een rijke geschiedenis en is een meerwaarde voor het dorp. De vijver beslaat een wateroppervlakte van bijna 4.000 vierkante meter en bezorgt over een afstand van 350 meter een blauwe rand aan het park. Bij een lage waterstand, zoals de afgelopen twee jaar het geval was, kan men in...

Het Kasteelpark ligt in het hartje van Zwevezele en vormt een rustige, groene oase: een bosrijke omgeving met een vijver en een koetsenhuis. Het Kasteelpark kent een rijke geschiedenis en is een meerwaarde voor het dorp. De vijver beslaat een wateroppervlakte van bijna 4.000 vierkante meter en bezorgt over een afstand van 350 meter een blauwe rand aan het park. Bij een lage waterstand, zoals de afgelopen twee jaar het geval was, kan men in de wal echter vervuiling en slib zien liggen. Daarom zullen er algemene ruimingswerken plaatsvinden. "Als we nu naar de vijver kijken, zien we afval zoals takken, blikjes en zelfs fietsen", zegt schepen Lieven Huys (CD&V). "Het slib is bij laagstand heel goed zichtbaar. We opteren ervoor om een algemene ruiming van de wal uit te voeren. De laatste grondige ruiming van de wal van het Kasteelpark dateert van een 20-tal jaar geleden. De werken worden geraamd op ongeveer 106.000 euro, exclusief btw." Het is de bedoeling om de klus in september te laten klaren, omdat het waterpeil dan op z'n laagst staat. Er werd op de gemeenteraad een goedkeuring verleent, maar de oppositiepartij had toch nog een belangrijke vraag te stellen. "De huidige omheining, of beter verwoord de muur, ter hoogte van de Meiboomstraat staat op instorten", klonk het. "Kan er werk van gemaakt worden om de muur dringend te herstellen of opnieuw te bouwen?" "De muur staat inderdaad op instorten en de laatste storm deed daar geen goed aan", aldus schepen Hedwig Kerckhove (CD&V). "Er moet iets gebeuren en het is ons doel om dit jaar de muur nog te herstellen. De werken aan de vijver en de werken aan de muur kunnen in dezelfde periode plaatsvinden." Oppositieraadslid Martine Devisscher (Burgerbelangen) had nog een opmerking. "Ik kreeg te horen dat er vissen bovendrijven in de vijver. Kan dat het gevolg zijn van het stilstaand water? Dat probleem moet eerstdaags opgelost worden.""We kregen inderdaad één melding binnen", weet schepen Brecht Warnez (CD&V). "Het ging over slechts twee vissen die het leven lieten. Dat was vlak na de storm en bij stormweer kan dat gebeuren. Het ligt zeker niet aan de waterkwaliteit. Om jullie gerust te stellen, zal ik het zeker in de gaten houden." (NS)