"Doorheen het hele jaar zullen verschillende acties volgen. Zo willen we ook de peukenhotspots in kaart brengen. Dat zijn probleemplaatsen waar vaak en veel peuken weggegooid worden. Als we zicht hebben op die locaties, zullen we daar gerichte preventieve acties voorzien", weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen. " We zijn er bij het bestuur van bewust dat veel mensen die een peukje weggooien op de grond, dit niet doen uit slechte wil, maar uit gewoonte. We willen dan ook eerst e...

"Doorheen het hele jaar zullen verschillende acties volgen. Zo willen we ook de peukenhotspots in kaart brengen. Dat zijn probleemplaatsen waar vaak en veel peuken weggegooid worden. Als we zicht hebben op die locaties, zullen we daar gerichte preventieve acties voorzien", weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen. " We zijn er bij het bestuur van bewust dat veel mensen die een peukje weggooien op de grond, dit niet doen uit slechte wil, maar uit gewoonte. We willen dan ook eerst een bewustzijn creëren en mensen hun gewoonte doen doorbreken." "Daarvoor willen we samenwerken met lokale handelaars en horeca, met straatambassadeurs, met de werkgroep tegen zwerfvuil, met verschillende verenigingen en uiteindelijk willen we de hoop hebben dat een peukvrij straatfeest toch tot de mogelijkheden moeten behoren. Ook voor onze eigen evenementen kijken we om afvalarm, en dus ook zo peukvrij mogelijk te werken. We onderzoeken samen met Beernem en Zedelgem op welke manier we het GAS-reglement kunnen aanpassen om politioneel op te treden."Waarom juist dit jaar de focus wordt gelegd op de sigarettenpeuken is duidelijk. De gemeente kan zich niet op alle zwerfvuil tegelijk focussen en heeft al heel wat inspanningen gedaan tegen zwerfvuil, maar samen met de werkgroep zwerfvuil werd nagedacht waarop ze de pijlen het best richten. Peuken zijn niet alleen moeilijk te verwijderen, ze zijn klein en geraken verpulverd, maar ze zitten ook vol giftige stoffen. En juist die stoffen dringen in de bodem of ze gaan via de riool naar de zee, waar ze ook de zee verder vervuilen en de vissen vergiftigen. De strijd tegen peuken is geen strijd van het gemeentebestuur, maar een project van de hele gemeenschap. Daarom werd ook het logo van de Oostkampse gemeenschap #8020 gebruikt met de onderliggende gedachte allen samen voor een proper #8020."We hopen dan ook dat iedereen massaal meedoet in de eerste plaats door uiteraard zelf geen peukjes weg te gooien op de grond, maar ook door anderen erop attent te maken dat dat niet getolereerd wordt", verduidelijkt de burgemeester. "Met deze campagne richten we ons enkel op het weggooien van peuken op de grond, niet tegen het roken zelf. Dat is een individuele keuze van mensen. Maar we willen toch ook vragen dat rokers niet roken in het bijzijn van kinderen. Dat is beter voor hun gezondheid en door het feit dat ze zelden mensen zien roken, is de kans ook kleiner dat ze later zelf gaan roken."(GS)