Het woonzorgcentrum, de sociale flats en het wijkcentrum liggen rond het Zomerplein met beweegplein. Het was de bedoeling om van het Zomerplein een ontmoetingsplek te maken. Dat was met dit openingsfeest al gelukt.
...