De vele Dammenaars, bezoekers en passanten die graag opnieuw gebruik willen maken van de Dammesteenweg zullen nog wat geduld moeten oefenen. Voor de tweede keer diende immers de timing voor heropening van deze belangrijke toegangsweg bijgesteld te worden.
...

De vele Dammenaars, bezoekers en passanten die graag opnieuw gebruik willen maken van de Dammesteenweg zullen nog wat geduld moeten oefenen. Voor de tweede keer diende immers de timing voor heropening van deze belangrijke toegangsweg bijgesteld te worden. De heropening was aanvankelijk voorzien voor 15 maart. Onder meer door de weersomstandigheden bleek deze timing niet haalbaar. Er speelden echter ook nog andere zaken me, zoals onenigheid tussen de wegbeheerder en de betrokken aannemer over de kwaliteit van het geleverde werk. Een aantal werken moest zelfs hersteld en opnieuw uitgevoerd worden. Dat bleek alvast uit het antwoord van burgemeester Joachim Coens (CD&V+) op vragen daarover van de N-VA-oppositie tijdens de gemeenteraad van februari. De bijgestelde openingsdatum werd vastgelegd op 6 april, de start van de paasvakantie. Maar nu blijkt ook deze datum niet langer haalbaar. De boosdoener blijkt ook hier het coronavirus."Als gevolg van de coronacrisis staakten verschillende betrokken aannemersbedrijven het werk om hun personeel te beschermen. Ze zijn van oordeel dat het moeilijk is de vereiste 'social distancing' in acht te nemen tijdens de uitvoering van deze werken. Daarnaast sloten ook sommige leveranciers van bouwmaterialen tijdelijk de deuren", klinkt het bij het Damse stadsbestuur. "Hierdoor is de vernieuwing van de Dammesteenweg vroegtijdig stilgevallen en de opening voor het verkeer op 6 april zal dan ook niet mogelijk zijn. De stad Damme betreurt de vertraging, maar heeft begrip voor de omstandigheden." Na het opheffen van de coronamaatregelen door de federale overheid zouden de werken moeten herstarten. Er zou nog zo'n viertal weken werk zijn om de vernieuwing van de weg af te ronden. "De heraanleg van het fietspad vordert, los van de coronaproblematiek, iets trager dan verwacht", geeft het stadsbestuur nog mee. "Het fiets- en autoverkeer zal daardoor na de opening vermoedelijk even gemengd verlopen tussen de Romboutswervedijk en de Pompestraat." De heraanleg van de Dammesteenweg is een gezamenlijk project van de stad Damme, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij. Ze investeren samen in de aanleg van een nieuw fietspad, een vernieuwde rijbaan en een de heraanleg van de middenwal van de historische stadswallen. Er wordt bovendien een bijkomend pleintje gecreëerd ter hoogte van Dammebrug, met zitgelegenheid waar fietsers en wandelaars even kunnen verpozen.