Opendeurdag om herinrichting en betere toegankelijkheid te vieren: Oxfam Wereldwinkel in het nieuw

Bij de opening van de vernieuwde Oxfam Wereldwinkel konden we burgemeester Lies Laridon, verantwoordelijke van de wereldwinkel Rik Maekelberg, een delegatie van het stadsbestuur en een aantal vrijwilligers fotograferen. © ACK
Redactie KW

Op vrijdag 3 februari hield de Oxfam Wereldwinkel in Diksmuide opendeurdag ter gelegenheid van de nieuwe inrichting. Niet alleen werd de winkel volledig gereorganiseerd en opgefrist maar er werd ook gezorgd voor een hellend vlak aan de ingang zodat ook mensen met een beperking er terecht kunnen.

Vanaf het openingsuur tot laat in de avond liep de winkel vol met enthousiaste bezoekers. “Met een minimum aan kosten en een maximum aan creativiteit en inspiratie zorgden onze vrijwilligers voor een ruimere en luchtigere winkel. Eén van de pronkstukken is ons koffiehoekje waarmee we niet alleen ons bestaande publiek willen plezieren maar ook een nieuw publiek hopen aan te trekken en te inspireren”, aldus verantwoordelijke Rik Maekleberg.

Inclusieve stad

“Niet enkel de verkoop is van belang maar bewustmaking is dat evenzeer. We danken de grootverbruikers om ons financieel gezond te houden, maar ook de samenwerking met de gemeenten Kortemark en Diksmuide. In Kortemark werd een sociaal huis voorzien in een leegstaand stationsgebouw, Stationshub De Stoasje. Dat is een voorbeeld van inclusief werken. Ook Diksmuide laat zich niet onbetuigd op het gebied van fair trade. Denk maar aan de Fairtradeavondmarkt, waarvan de tweede editie doorgaat op vrijdag 21 mei. Een goede samenwerking komt van beide kanten en daarom willen we als Oxfam Wereldwinkel meehelpen om Diksmuide uit te bouwen tot een inclusieve stad.”

“Hierbij denk ik aan drie zaken. De eerste is vooral intern en wordt gesymboliseerd door onze verbindingsmuur in de winkel. Die staat symbool voor de draaischijf die Oxfam wil zijn. Noord en Zuid met elkaar verbinden en lokale producten, meer dan 150 in totaal, vormen dan ook onze kernactiviteit. We proberen linken te leggen met verenigingen of organisaties die zich inzetten op duurzaamheid, ageren tegen uitsluiting en die mensen met elkaar in contact brengen.”

“Het tweede punt gaat over mobiliteit, met het accent op de minder mobiele stadsgenoot. Zo plaatsten wij ons hellend vlak voor mensen die minder mobiel zijn en met een rolstoel of rollator naar de winkel willen komen. Als derde punt komt de solidariteit: Diksmuide wil toetreden tot het netwerk van ‘solidaire gemeenten’. Diksmuide scoort hiervoor op verschillende punten heel goed, zoals de opvang voor mensen op de vlucht, de kinderopvang en het organiseren van activiteiten zodat mensen op de vlucht kunnen deelnemen aan het verenigingsleven.”

Fairtradepicknick

Schepen van Noord-Zuid Greet Dever (CD&V) kwam uitleggen wat de stad allemaal doet voor fair trade en duurzaamheid. “Vanuit de stad hebben we fairtradeproducten zoals koffie, thee en fruitsap aangekocht voor ons personeel en voor de vergaderingen in het AC, in het stadhuis en het woon-zorgcentrum. We organiseren een fairtradepicknick voor onze personeelsleden en op de recepties georganiseerd door Stad Diksmuide worden lokale streekproducten aangeboden in samenwerking met De Groene Kans.”

“Daarnaast verzorgen we brochures met het aanbod van lokale producten en producenten. In arbeidsopdrachten worden waar mogelijk ook duurzaamheidscriteria opgenomen en we hebben een samenwerking met de filmclub voor het aanbieden van films waarin duurzaamheid aan bod komt. Ten slotte ondersteunen we de trekkersgroep zowel financieel als met inzet van personeel en logistieke steun”, aldus schepen Dever.

“We sensibiliseren door activiteiten te organiseren zoals de Boerenmarkt XL, de fairtradepicknick en de langste koffieklets. Ook de communicatie in Yzersterk, onze website, sociale media en dergelijke moeten daaraan bijdragen. Straks stappen we opnieuw in om als fairtradegemeente erkend te worden. Deze erkenning moet regelmatig opnieuw aangevraagd worden. Nu heet dat LEF, wat staat voor lokaal, ecologisch en fair.”

Subsidies

Daarnaast subsidieert Diksmuide ook fairtrade-organisaties. “We bieden 100 euro als ondersteuning voor wie een activiteit rond onderwijs of sensibilisering opzet en 100 euro aan activiteiten die geld opbrengen voor het Zuiden zoals een eetfestijn of een optreden. Jaarlijks wordt een toelage van 9.000 euro gestort aan de koepel van Noord-Zuid ngo’s.”

“Er is de Zuidsubsidie van 6.000 euro ter ondersteuning van projecten die structurele hulp bieden aan het Zuiden met een maximum van 500 euro per project zoals Sabou, een school in Burkina Faso, Caritas International voor straatkinderen ter ondersteuning van jongeren in ontwikkelingslanden. Daarnaast is er nog de noodhulp bij rampen waar een subsidie kan worden toegekend bijvoorbeeld in consortium met 1212. Daar hebben we 5.000 euro gestort naar Oekraïne, voor de tyfoon in de Filipijnen, het covax-programma, de covid vaccins en dergelijke.”

(Annie Callewaert)

Verenigingen die zich inzetten voor fair trade, duurzaamheid en lokale handel en willen meewerken aan de fairtrade-avondmarkt, kunnen contact opnemen via fairdate@gmail.com.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier