"In november 2019 keurde de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting goed, alsook, na de overname door Fluvius, de volledige omschakeling naar ledverlichting."
...

"In november 2019 keurde de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting goed, alsook, na de overname door Fluvius, de volledige omschakeling naar ledverlichting.""Onze fractie benadrukte toen dat een zeer goede communicatie naar de bevolking nodig zou zijn; dat een evaluatie zou moeten uitwijzen of er aanpassingen/ bijsturingen nodig zijn en dat de Groot-Poperingenaar met zijn of haar klacht/suggestie moet terecht kunnen bij het stadsbestuur.""Hoe ver staat het intussen met het aanpassen van de openbare verlichting, en dit lus per lus? Kon de verledding al opgestart worden door Fluvius? Kwamen er al klachten/suggesties/vragen binnen van bewoners en werden die gebundeld?", aldus Isabel Sticker.Schepen Ben Desmyter (CD&V) antwoordde: "Het uitdoofprogramma is stilaan volledig uitgevoerd. We zijn gestart in het buitengebied. Door corona heeft het programma wat achterstand opgelopen. We hopen dat alles afgewerkt is tegen half oktober, ook in het stadscentrum.""Voor de verledding geven we voorrang aan lampen die continu blijven branden, en op plaatsen waar openbare werken aan de gang zijn (zoals bijvoorbeeld in Reningelst en de Bellewijk). Ondertussen werden al 120 van de 270 voorziene punten aangepakt. Op de website van de stad is te volgen waar de werken aan de gang zijn. De vragen die we tot op heden kregen, en dat zijn er minder dan tien, gaan vooral om meer verduidelijking."Raadslid Christine Verdonck (Open VLD) had een vraag over bladkorven: "In de gemeenteraad van februari 2019 kwam vanuit onze fractie het voorstel om in het najaar bladkorven te plaatsen, daar waar afvallende bladeren van bomen op openbaar domein in tuinen van bewoners terechtkomen en voor overlast zorgen.""In het najaar van 2019 werden in een testfase een 21-tal bladkorven geplaatst in elke deelgemeente en op pleinen in het stadscentrum. Er zou in het voorjaar geëvalueerd worden en bij een positieve evaluatie zou het aantal bladkorven uitgebreid worden. Hoe werd de testfase geëvalueerd en worden er dit najaar opnieuw bladkorven geplaatst en hoeveel?"Antwoord van schepen Ben Desmyter: "Aanvankelijk hadden we schrik dat er veel ander afval zou in gedumpt worden zoals pmd en andere rommel. Op sommige plaatsen was dat inderdaad het geval en daar hebben we er geen meer geplaatst.""Op plaatsen waar alleen bladeren werden verzameld, gaan we vanaf volgende week over tot een verdubbeling van het aantal bladkorven, zo'n 35 à 40. We krijgen de hulp van de Groenafdeling van Westlandia bij het ledigen van de bladkorven." (AHP)