Open VLD 8020 bezorgd over de plannen van de Schooldreef in Oostkamp

Toekomstbeeld van de Schooldreef.
Redactie KW

In een open brief aan het gemeentebestuur wil Kristof Van Hoye, namens Open VLD 8020, zijn bezorgdheid uiten over de geplande werken en de ondergrondse parking in de Schooldreef in Oostkamp. De brief werd bezorgd aan alle inwoners van de Schooldreef.

“Onlangs besliste het gemeentebestuur om de Schooldreef grondig aan te pakken. De straat zal een groene ontmoetingsplaats worden waarbij de bovengrondse parkeerplaatsen grotendeels worden geschrapt. Op de hoek van de Kortrijksestraat komt er een appartementencomplex gecombineerd met parkeerplaatsen ondergronds. De gemeente zal deze plaatsen aankopen. Het siert het lokale bestuur in te zetten op open ruimte waarin natuurlijk elementen de hoofdrol zullen spelen.” schrijft Kristof Van Hoye, namens Open Vld 8020.

“Echter maak ik me, en ongetwijfeld velen onder u, ernstige zorgen over dit project. De Schooldreef ligt op een strategische plaats, in het hart van het middenstanders-centrum van ons 8020. Als verbindingsweg tussen de Kapellestraat en Kortrijksestraat en centraal gelegen met aan de ene kant het gemeenteplein en stationsstraat en aan de andere kant onder andere de gebouwen van de basisschool Sint-Pieter. Het is dus vanzelfsprekend dat aanpassingen aan deze dreef grote gevolgen zullen hebben. Het schrappen van circa 60 bovengrondse parkeerplaatsen zal de 10-tal ondernemers uit de Schooldreef, waaronder winkels, een bankkantoor, parochiaal centrum, een crèche, maar ook de handelszaken rondom, voelbaar treffen.”

“Van Oostkamp een kleiner Brugge – wat betreft ‘shop-ervaring’ – willen maken, pleit van weinig realiteitszin”

“Studies tonen aan dat een goed en vlot parkeerbeleid als belangrijke troeven gezien worden door de consument. Dit is zeker zo voor het type winkels waar klanten een kortere tijd verblijven. Voor dit laatste zijn enkel bovengrondse kort parkeerplaatsen echt nuttig. Een groenere omgeving zal weliswaar de aantrekking wat verhogen, maar dit effect zal naar onze mening te beperkt zijn. Van Oostkamp een kleiner Brugge – wat betreft ‘shop-ervaring’ – willen maken, pleit van weinig realiteitszin. De extra ondergrondse parkeerplaatsen die nu voorzien worden, zullen ietwat helpen, maar bieden geen soelaas voor de grote massa aan kortparkeerders tijdens piekmomenten zoals de start en het einde van de basisschool, crèche en opvang De Stek.”

Bewonersvergaderingen

Deze visie wordt niet volledig gedeeld door burgemeester Jan de Keyser. “Als bestuur zijn we er ons van bewust dat een bereikbaar handelscentrum zeer belangrijks is. Daarom zullen er kort parkeerplaatsen voorzien zijn tussen de Marechalstraat en de Schooldreef. Er is veel overleg geweest met de handelsverenigingen en alle handelszaken voorafgaand aan dit dossier en op de voorstelling van de nieuwe Schooldreef waren er dan ook zeer weinig opmerkingen naar mobiliteit in het centrum van Oostkamp. We moeten er ons wel van bewust zijn dat de mobiliteit van vandaag niet meer deze zal zijn van morgen, maar in een project als dit moeten we zeer ver in de toekomst plannen en niemand kan exact voorspellen hoe we ons binnen enkele jaren zullen verplaatsen. Er gaat ook geen parkeergelegenheid verloren. Nu zijn er 70 plaatsen bovengronds en er zullen er 90 ondergronds worden aangelegd, waarvan een gedeelte voor de bewoners gereserveerd zullen zijn.”

Op de verschillende bewonersvergaderingen, waarop onze journalist aanwezig was hoorde hij ook de opmerking over de bereikbaarheid van de kinderopvang en de Sint-Pietersschool. De opmerkingen in deze open brief lijken dan ook vanuit deze kant te zijn gehoord en overgenomen door de voorzitter van Open VLD8020. Kristof Van Hoye was zelf niet aanwezig op de verschillende bewonersvergaderingen en voorstelling van het project tijdens de gemeenteraad. “Hij kon echter wel de volledige uitleg gaan bekijken in Oostcampus waar de verschillende infoborden van de herinrichting van de Schooldreef te bezichtigen zijn. Doordat de Open VLD geen deel uitmaakt van de gemeenteraad werden ze ook niet uitgenodigd”, zegt de burgemeester.

Elektrische laadmogelijkheden

In de brief stelt Kristof Van Hoye namens Open VLD 8020 vier punten voor die volgens hem een meerwaarde bieden in dit dossier, maar die niet volledig stroken met de vergroening en de verblauwing opgenomen in het masterplan Oostkamp 2030. Open VLD wil de bovengrondse parkeerplaatsen in de Schooldreef behouden, een grotere ondergrondse parking, meer inspraak van de bewoners en een toekomstvisie voorzien van veel elektrische laadmogelijkheden, fietsparkeerplaatsen, fietsdeel-mogelijkheden, flex-parkeerplaatsen, autovrije fietsverbinding as nieuwenhove-valkaart. Bijna allemaal punten die in dit dossier reeds aan bod kwamen. Een grote ondergrondse parking onder de Schooldreef is niet haalbaar, zowel financieel als naar ontharding. Het volledige onderbouwen van de Schooldreef maakt de insijpeling van hemelwater onmogelijk met grote gevolgen bij zware regenval. Kijk maar naar enkele weken geleden in het centrum van Oostkamp. In het dossier is er veel aandacht voor de fiets, want zowel bovengronds als ondergronds zullen er fietsparkings gerealiseerd worden. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.