Niet alles wordt wegens corona afgeschaft. De Open Monumentendag (OMD) in Roeselare gaat, met de nodige veiligheidsmaatregelen, gewoon door.
...

Niet alles wordt wegens corona afgeschaft. De Open Monumentendag (OMD) in Roeselare gaat, met de nodige veiligheidsmaatregelen, gewoon door.Archeoloog Jozef Goderis is opgelucht en maakte met plezier het stadhuistorenbezoek coronaproof. "Het spreekt vanzelf dat we de bezoekers niet zomaar kunnen toelaten. We zullen het aantal moeten beperken tot tien personen per sessie. De bezoekers zullen ook hun masker moeten dragen en reserveren is verplicht."ROESARCHEO heet de ruimte in de toren van het stadhuis met ingang in de Zuidstraat. Daar bewaart V.O.B.o.W., de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen, alle zaken die tijdens opgravingen in Roeselare en omstreken zijn gevonden. Bij grote bouwwerken krijgt de vereniging altijd als eerste de kans om in de blootgelegde grond te gaan zoeken naar archeologische erfgoed."Zo werd onder de vloer van de vroegere bibliotheek in de Zuidstraat onder andere een gepolijste bijl uit de Nieuwe Steentijd gevonden maar ook pijpen en talrijke ledervondsten. De opgraving dateert al uit 1986 maar pas nu is alle materiaal door onder andere de Leuvense universiteit bestudeerd en geconserveerd.""Toen ook de speelplaats van de lagere school van 't college werd heraangelegd vonden we bijvoorbeeld een kiekenpootpijp afkomstig uit de Ardennen en een hoornpijp die in de 19de eeuw werd vervaardigd door de Roeselaarse pijpenfabrikant Muylle." Omdat het materiaal er toch voorhanden is, kan de bezoeker op Open Monumentendag ook nog eens terugblikken op de tentoonstelling 'Mammoet en dergelijke' met vondsten uit de kleigroeve van Dumoulin-Bricks in Oekene. Daar vond men resten van een wolharige neushoorn, een wild paard, een steppebizon en een bruine beer.Reserveren voor een rondleiding op zondag 13 september om 14, 15, 16 of 17 uur (max. 10 personen) kan telefonisch op het nummer 051 22 27 20 van Jozef Goderis. (BCR)