Open Balie bezorgde tijdens coronacrisis al 20.000 maaltijden aan dak- en kanslozen in Brugge

Antoon Vandeputte, Lieven Soetaert en Lieve De Caluwé.©Davy Coghe Davy Coghe
Antoon Vandeputte, Lieven Soetaert en Lieve De Caluwé.©Davy Coghe Davy Coghe
Redactie KW

Pastoor Antoon Vandeputte en zijn team van vzw Open Balie bezorgden sinds de start van de coronacrisis al zo’n 20.000 maaltijden aan daklozen en kansarmen in Brugge. “Ook tweeverdieners die door de coronacrisis op tijdelijke werkloosheid staan en de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, komen bij ons langs voor een maaltijd”, stelt de pastoor.

De mensen van vzw Open Balie, een welzijnsschakel van de pastorale eenheid Sint-Donatianus in de Brugse binnenstad, zorgen in niet-coronatijden voor opvang en activiteiten voor kwetsbare en eenzame mensen. Bij de start van de coronacrisis voelden ze zich echter verplicht om hun werking alvast tijdelijk bij te sturen.

“Op vrijdag 13 maart 2020 kreeg ik bericht dat door de coronapandemie ook alle welzijnsinstelling waar dak- en kanslozen een maaltijden konden verkrijgen, gesloten werden. Net zoals de horeca dus”, vertelt pastoor Antoon Vandeputte, die naast zijn engagement voor Open Balie ook actief is als aalmoezenier in de Brugse gevangenis en als pastoor voorgaat in de eucharistieveringen in diverse parochiekerken in de Brugse binnenstad.

“Dus ook Poverello, waar zoveel mensen in financiële nood beroep op doen voor een maaltijd, en de dienstencentra van het OCMW waren niet langer toegankelijk. Doordat enkele van onze mensen ook actief zijn als vrijwilliger in de daklozenopvang van ’t Sas vernamen wij natuurlijk al vlug dat dit een gigantisch probleem vormde: een pak mensen zouden verstoken blijven van een maaltijd.”

Mooie overeenkomst

Dat konden Antoon en zijn team niet laten gebeuren. De pastoor sprak zijn brede netwerk aan en overlegde ook met burgemeester Dirk De fauw, die hem aanmaande ‘de gaten zoveel mogelijk te dichten’ en zoveel mogelijk steun aanbood. “Ik nam ook contact op met Patricia Adriaens, de ceo van het grote voedingsbedrijf Fribona. Zij is erg sociaal ingesteld en zetelt in onze werkgroep van Open Balie”, vertelt Antoon.

“Corona heeft verdoken armoede nog versterkt”

“We maakten een overeenkomst waarbij ze aan ons diepvriesmaaltijden aan een heel scherpe prijs kon leveren. Met Open Balie zouden wij die aanbieden aan 1 euro, dezelfde prijs als in Poverello. Het was wel een mooie overeenkomst met Fribona, maar om al die maaltijden aan te kopen, was toch een bedrag nodig dat wij niet op de rekening van onze vzw hadden staan. Met de steun van de stad Brugge, via burgemeester De fauw, de Koning Boudewijnstichting, het Bisdom en verschillende anonieme schenkers is het dan toch gelukt om voldoende budget bijeen te krijgen.”

Sociaal contact

Het team van Open Balie ging dus aan de slag en via mond-tot-mondreclame werd bekend dat op het binnenplein van het Meersenhuis, naast Poverello in de Oostmeers, maaltijden werden aangeboden voor 1 euro. “De eerste dag kwamen er veertig mensen langs en naar het einde van de week toe waren er dat al zo’n tachtig. We waren ook in overleg met de nachtopvang voor daklozen aan Fort Lapin en het kwam ook voor dat de politie mensen bracht. Sommige mensen namen hun maaltijd koud mee om die zelf thuis op te warmen, maar we hadden ook enkele microgolfovens bijgehaald. Vooral dan voor de daklozen of voor mensen die zelf niet beschikken over een oven”, vertelt pastoor Antoon.

“Naast een maaltijd krijgen, was sociaal contact even belangrijk. Opmerkelijk: we zagen ook mensen langskomen die we anders helemaal niet zien. Zoals tweeverdieners die het anders niet zo slecht hebben, maar door de coronacrisis beiden op tijdelijke werkloosheid vallen en de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Bij de tweede lockdown zijn we dan verhuisd naar zaal Den Erker in de Schrijverstraat en de maatwerkorganisatie Sobo staat nu in voor de maaltijden. Het is duidelijk dat deze coronacrisis de, ook soms verdoken, armoede die er in Brugge al heerst, nog versterkt. Wij blijven het zien als onze plicht erop toe te zien dat er niemand een dag zonder eten valt.” (Piet De Ville)

”Heel diep gezeten, dakloos geweest, maar nu ben ik eindelijk schuldenvrij”

Voor Dominique Arnoys, die weet wat het is om in armoede te leven, was en is de coronacrisis een zware klap.

”Alle welzijnsvoorzieningen waar je ook iets kon eten, sloten plots de deuren. Gelukkig sprongen Antoon en zijn team van Open Balie in het gat’, aldus Dominique Arnoys, die nu al jarenlang in Brugge woont, maar opgroeide in de ‘Opex’-wijk in Oostende en in zijn leven nog niet van onheil bespaard bleef.

”Ik was nog maar vier jaar oud toen ik bijna verdronk in de zogenaamde ‘bomputten’ aan het Fort Napoleon in Oostende. Mijn moeder kon me er net op tijd bij de haren uitsleuren’, vertelt Dominique. ‘Maar door het zuurstoftekort hield ik er wel een hersenletsel aan over en dus een lichte beperking die me heel mijn leven bleef parten spelen. Zo heb ik onder meer een vorm van dyslexie.’

Vechtscheiding

Dominique werkte van op jonge leeftijd bijzonder hard, onder meer in een voedingswinkel en hij ging ook mee de markten doen. ‘In 1983 ben ik begonnen als zelfstandig marktkramer, met groenten en fruit. Dat ging behoorlijk goed, maar toen kwam er mijn echtscheiding, in 1995. Ik mag het wel een vechtscheiding noemen en ik ben er bijna al mijn geld door kwijt geraakt. Ik moest nog afbetalen voor een nieuwe marktwagen en de schulden stapelden zich op.”

”Ik raakte steeds dieper in de put. Ten einde raad ben ik zelfs in Frankrijk beland, in Montauban, daar werkte ik in de appelenpluk, maar ik had er geen vaste verblijfplaats. Ik was er dus dakloos. Via mijn moeder bereikte me daar toch het bericht dat mijn vader overleden was en toen ben ik naar huis gekomen. Ik moest in psychische behandeling gaan en sukkelde eigenlijk van de ene instelling in het andere opvangtehuis.”

”Naar het einde van de jaren negentig toe ben ik dan naar Brugge verhuisd en ik liet onder meer aan budgetbegeleiding doen. Nu ben ik gelukkig, eindelijk, schuldenvrij. Ik kwam in contact met de armoedeverenigingen, deed er ook aan vrijwilligerswerk en stilaan klom ik toch wat uit de put. Ook door Poverello, waar ik niet alleen terecht kan voor een warme maaltijd, maar dus ook voor sociaal contact. Maar toen de coronacrisis uitbrak sloten plots alle welzijnsvoorzieningen de deuren. Dankzij Antoon en zijn team van Open Balie kon ik genieten van diepvriesmaaltijden. Natuurlijk ben ik al die mensen heel erg dankbaar.’ (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.