In de jongste gemeenteraad kwam raadslid Koen Vandenbroucke nog maar eens op de poppen met zijn voorstel over een hondenweide. Het raadslid...

In de jongste gemeenteraad kwam raadslid Koen Vandenbroucke nog maar eens op de poppen met zijn voorstel over een hondenweide. Het raadslid drong nog maar eens aan op de installatie van een hondenweide en dat zo vlug mogelijk. Intussen kreeg de oppositie daarop een schriftelijk antwoord. Dat antwoord komt erop neer dat de locatie van de hondenweide reeds enkele maanden geleden tijdens de varia besproken werd.Het gaat om een stuk grond tussen de Mandelmeersen en de Tieltsteenweg maar intussen is de aankoopprocedure nog lopende. Het plan hiervan is opgemaakt en zal zodra de aankoop rond is meegedeeld worden. De uiteindelijke uitvoering van het project is voorzien tegen midden 2021.(CLY)