"In plaats van de bibliotheek uit te breiden, sorteren we de oudere werken uit de rekken en kunnen de bezoekers hun favoriete werken aankopen voor een prikje", vertelt burgemeester de Keyser tijdens zijn openingswoordje.
...