Oostkamp koopt site Bpost met oog op kwaliteitsvolle woonontwikkeling in centrum

De site op de hoek Stationsstraat en de Gruuthuselaan in Oostkamp, waar vroeger de kantoren van Bpost gevestigd waren, vormt samen met de voormalige gemeentelijke werkplaats een mooie hoek met potentieel voor een bouwontwikkeling. © GST
Redactie KW

De site op de hoek Stationsstraat en de Gruuthuselaan in Oostkamp, waar vroeger de kantoren van Bpost gevestigd waren, vormt samen met de voormalige gemeentelijke werkplaats een mooie hoek met potentieel voor een bouwontwikkeling. Omdat deze zone het best in zijn geheel bekeken wordt én omdat de gemeente Oostkamp voorwaarden wil koppelen aan de ontwikkeling van deze hoek, wil ze de site van Bpost overkopen. De gemeente vindt een kwaliteitsvolle woonontwikkeling in het centrum belangrijk. Door de site nadien zelf te verkopen, kan de gemeente die verkoopvoorwaarden opleggen. Zo is er de garantie dat de toekomstige ontwikkeling op een goeie, toekomstgerichte manier gebeurt, met aandacht voor de impact op de omgeving.

Oorspronkelijk zou Bpost de gezamenlijke verkoop organiseren via hun eigen real estate-afdeling. Doordat zowel de plannen van Bpost als hun gesprekspartners meerdere malen gewijzigd zijn de voorbije jaren, kwam er geen vordering in dit dossier. Het principe van een gezamenlijke verkoop bleef echter al die tijd overeind.

Wanneer een site van 4086m² zoals die van Bpost samen met de vroegere locatie Dienst Openbare Werken verkocht wordt aan een bouwpromotor, is er vooral aandacht voor zoveel mogelijk wooneenheden. Rendabiliteit blijft uiteraard ook nu belangrijk, maar de gemeente werkt aan een projectplan waar een aantal extra voorwaarden gekoppeld worden aan de ontwikkeling van de site. Aandacht voor kleinere woonentiteiten, geen grote of hoge bouwvolumes, doorsteken tussen de bouwblokken, een binnentuin, gemeenschappelijke ruimtes, behoud van het oude schoolgebouw zijn een aantal elementen die moeten bijdragen aan een hedendaagse kwaliteitsvolle ontwikkeling op maat van de buurt. Deze aspecten worden intussen verder uitgewerkt en als voorwaarden gekoppeld aan een latere verkoop van de gehele site. De gemeente laat zich hiervoor begeleiden door een studiebureau met aandacht voor kwaliteit van de omgeving. Het ontwerpbureau Plusoffice werd aangesteld om de gemeente te begeleiden met aandacht voor de kwaliteit van de omgeving. Zij maakten reeds een inschatting van footprint en te realiseren woonentiteiten, een footprint van circa 30% te realiseren met een 30 tot 35 woonentiteiten.

Om dit te kunnen realiseren, moet de gemeente dus eerst de hele site verwerven. De aankoop van de site Stationsstraat 154 werd voorgelegd aan de gemeenteraad en goedgekeurd. De kost voor deze aankoop bedraagt 876.200 euro. Pas nadat de verkoop rond is, kan de procedure starten voor een verkoop onder voorwaarden. Er wordt gestreefd om de verkoop rond te hebben tegen de zomer van 2024. Indien zou blijken dat er uiteindelijk meer dan 35 woonentiteiten worden gebouwd, zal Bpost een extra vergoeding van 25.000 euro per bijkomende woonidentiteit verkrijgen. De overeengekomen geschatte waarde van de totale site met ontwikkelingsmogelijkheden is 2.600.000 euro. Wel is momenteel met de PaintBall-in Oostkamp, die nu in de voormalige gemeentelijke gebouwen gevestigd is, afgesproken dat ze op de site, in het gedeelte van de gemeente blijven tot eind augustus 2024. De overeenkomst is voor die periode verlengd.

Masterplan Oostkamp centrum

De site Bpost is een van de strategische sites die in het masterplan Oostkamp centrum aangeduid waren. In dat masterplan werden oplossingen gezocht voor een aantal tendensen. Dit op het vlak van duurzaamheid, mobiliteit en klimaatverandering. Maar ook op het vlak van wonen. Het aantal mensen die alleen wonen zal immers blijven stijgen. Mensen kiezen steeds vaker voor een kleine woning in het centrum, gecombineerd met duurzamere vervoersmiddelen. Daaruit volgen een aantal uitdagingen voor wonen in centra. Dichter bij elkaar wonen zullen ze in Oostkamp laten samengaan met een kwalitatieve leefomgeving, niet enkel voor de bewoners, maar ook voor de ruimere buurt. Er zal ruimte voorzien zijn voor groen en water om ons te wapenen tegen de klimaatverandering, maar er zullen ook plekjes worden voorzien voor ontmoeting en ontspanning. Oostkamp streeft in het masterplan naar mindere zichtbaarheid van wagens en nieuwe vormen van wonen. (GST)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier