Vandaag zijn er meer dan 300 windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties vanuit Oostende. In 2019 registreerde Haven Oostende 4.914 invaarten van Crew Transfer Vessels (CTV's) en 138 invaarten van Service Operation Vessels (SOV's). Dit is een stijging van respectievelijk 7,6 procent en 43 procent tegenover 2018. "Ondertussen loopt de teller van de directe tewerkstelling die gepaard gaat met de d...

Vandaag zijn er meer dan 300 windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties vanuit Oostende. In 2019 registreerde Haven Oostende 4.914 invaarten van Crew Transfer Vessels (CTV's) en 138 invaarten van Service Operation Vessels (SOV's). Dit is een stijging van respectievelijk 7,6 procent en 43 procent tegenover 2018. "Ondertussen loopt de teller van de directe tewerkstelling die gepaard gaat met de dagelijkse monitoring en het onderhoud op tot meer dan 600 personen", klinkt het. "Een belangrijke zet in 2019 was de overname van alle aandelen in REBO nv door Haven Oostende. De unieke troeven van de Reboterminal in combinatie met een verbreding van de activiteitenradius zal de verdere groei van de blauwe economie in onze regio ten goede komen."In 2019 behandelde de haven 1.589.212 ton cargo, een stijging van 1,7 procent tegenover vorig jaar. De groei voltrok zich in alle producten, gaande van ertsen over grind en zand tot chemicaliën, landbouwproducten en kleiproducten. "De hoogconjunctuur in de bouw ligt mede aan de oorzaak van deze stijging", verklaart de haven.Enkel de tonnage van de windturbineonderdelen is gezakt. In 2018 werden 42 windturbines vanop de REBO terminal behandeld tegenover 23 monopiles van Northwester 2 in 2019. In 2020 zal dit segment weer groeien met de komst van de onderdelen voor de 58 turbines van windpark Seamade.De haven wil ook verder inzetten op circulaire economie. Twee bedrijven, Renasci en West Recycle, zijn momenteel bezig met de bouw van hun productiefaciliteiten. In 2020 gaan ze van start. Beide bedrijven houden zich bezig met het verwerken van afvalstoffen zoals metalen en plastic, die daarna weer hergebruikt kunnen worden.Verder verwelkomde de haven afgelopen jaar dertien cruiseschepen, goed voor 3.782 passagiers. "Wat een nieuwe ferryverbinding betreft, is het wachten op de duidelijkheden in het Brexitverhaal. Zolang er daar onzekerheid heerst, is het moeilijk om geïnteresseerde partijen warm te maken om hierin te investeren. Een nieuwe roro-lijn behoort nog steeds tot de mogelijkheden.""Met de aangekondigde investeringen in zowel de voor- als achterhaven is Haven Oostende ervan overtuigd dat het bijkomende tewerkstelling en toegevoegde waarde kan creëren en verankeren in de regio van Oostende", klinkt het tot slot.(GLO)