Oostendse Haard helpt mensen op wachtlijst sociale woning aan huurpremie

Directeur Vanessa Vens en voorzitter Jan Vanroose van sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard: " Te weinig potentieel rechthebbenden benutten de Vlaamse huurpremie." © HH
Redactie KW

Sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard helpt mensen die al vier jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning om een Vlaamse huurpremie te krijgen.

Vlaanderen voorziet huurpremies voor mensen die langer dan vier jaar wachten op een sociale huurwoning. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: zo is er een maximum huurprijs en een maximum jaarinkomen bepaald. De huurpremie bedraagt een derde van de huurprijs met een maximum van 132 euro, waar maximum nog 22 euro bij komt per persoon ten laste. Kandidaten ontvangen daarover een brief van de Vlaamse overheid, maar die gaat aan heel wat mensen uit het doelpubliek voorbij. “Ze zijn laaggeletterd, de bepalingen in de brief zijn verwarrend of moeilijk te begrijpen of mensen gaan er bij voorbaat van uit dat het niet voor hen is”, legt directeur Vanessa Vens van de Oostendse Haard uit.

“Te weinig benut”

“Het werd ons alsmaar duidelijker dat te weinig rechthebbenden de premie benutten“, gaat voorzitter van de Oostendse Haard Jan Vanroose verder. “Wij willen de kandidaten op onze wachtlijst daarom ondersteunen om de premie te krijgen. Op onze wachtlijst stonden na de zomer van 2015 629 mensen al vier jaar of langer. 55% daarvan waren potentieel rechthebbende. Van alle potentieel rechthebbenden was er 62,7% die de premie effectief had aangevraagd en 37,3% die dat niet gedaan hadden, in totaal 100 mensen.”

“Hen hebben wij aangeschreven met de vraag zich te melden aan ons onthaal om samen met de onthaalbediende het aanvraagformulier voor de premie in te vullen. De kandidaten die niet reageerden, werden opgebeld en ontvingen een schriftelijke herinnering. Een aantal van die mensen bleek toch geen recht te hebben: de huurprijs was te hoog, ze huren aan een familielid – wat geen recht geeft op de premie, er was geen huurcontract… Maar 45 mensen ontvangen sindsdien de premie wel. Het opsporen van alle kandidaten is arbeidsintensief, maar wij vinden dat het de moeite loont”, besluit Jan Vanroose.

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.