Toenmalig schepen voor Toerisme Dries Vermeesch voelde in de jaren tachtig een dringende nood aan een gidsenvereniging voor Oostende. Hij betrok heemkring De Plate en de Kamer van Koophandel en Nijverheid bij zijn plannen.
...

Toenmalig schepen voor Toerisme Dries Vermeesch voelde in de jaren tachtig een dringende nood aan een gidsenvereniging voor Oostende. Hij betrok heemkring De Plate en de Kamer van Koophandel en Nijverheid bij zijn plannen. Een opleidingscursus leverde in 1989 uit de 40 deelnemende cursisten een eerste lichting van 14 gediplomeerde gidsen die meteen Gidsenkring Lange Nelle structuur gaven. Al rap werden een beperkt aantal themawandelingen uitgewerkt rond de figuur van Leopold II, de Visserijactiviteit en kon de kring aan de slag op het Provinciedomein van Prins Karel in Raversyde. 30 jaar later levert dat in cijfers uitgedrukt ca. 45 officiële gidsen op die actief zijn in de stad en de regio, en is er een aanbod van meer dan 70 themawandelingen en bezoeken. Van geleide wandelingen op de Oosteroever en in Zandvoorde tot tochten naar de windmolenparken op de Noordzee. Van bezoeken aan het Stadsmuseum en de Mercator tot de zomertentoonstellingen in de Venetiaanse Gaanderijen. In de loop van die 30 jaar zijn zeker meer dan 10.000 opdrachten uitgevoerd."Maar een gidsenkring is meer dan het aantal gepresteerde gidsbeurten. De hartslag van de vereniging valt te meten aan de interesse voor de maandelijkse voordrachten, de bezoeken, de wandelingen, uitstappen, het 3-maandelijks leden blad, het jaarboek...", zegt Marc Loy.Lange Nelle werkt erg nauw samen met o.a. Toerisme Oostende, de Cultuurdienst van de stad, de Provincie, Westtoer, het Provinciedomein Raversyde, het Fort Napoleon, het Stadsmuseum, de Heemkring De Plate, Mu.ZEE, het Kursaal, rederij Franlis, de Mercator, de Amandine, Haven Oostende, The Crystal Ship... . "In de marge van onze gidsenactiviteiten wordt af en toe ook op onze kennis beroep gedaan in het voordrachtencircuit van verenigingen en bij radio of tv-documentaires over onze stad", zegt Dirk Beirens."De Gidsenkring heeft ook niet-gidsende leden, Oostendenaars, maar ook meer en meer tweedeverblijvers of definitief aangespoelden. Het verhaal van de gids openbaart voor hen nog vaak het onbekende maritieme, artistieke en koninklijke verleden van deze stad", vertelt Martine Quaegebeur.In de voorbije decennia is er veel veranderd in het gidsenlandschap." Niet alleen is de stad stedenbouwkundig en qua slopende nieuwbouw nogal van uitzicht gewijzigd, ook de door ons georganiseerde opleidingscursussen worden nu door Syntra West georganiseerd en de 'levende gids' krijgt meer en meer concurrentie van digitale media", constateert Patricia Veris. "Maar het blijft voor ons gidsen ook na al die jaren nog een voorrecht om toerist, aangespoelde of autochtoon de Stad aan Zee en de boeiende wereld die er passeert te mogen openbaren", zegt Etienne Pitteljon.(ML)