"Ik werd op 14 juli 2017 's morgens op de bon geslingerd omdat ik mijn wagen de vorige avond op een plaats voor kortparkeren had gezet", legt Herman Lodewyckx uit. "Ik was die avond laat thuisgekomen en parkeerde mijn wagen gewoon tegenover mijn deur in de Torhoutsesteenweg op een plaats voor kortparkeren. Ik vond de volgende ochtend een blauw, natgeregend papiertje tussen de ruitenwisser, dat vooreerst niet genummerd was, zodat ik nergens naar kon verwijzen als ik wou reageren, maar waar bovendien niet vermeld stond waar ik eventueel een bezwaar kon indienen."
...

"Ik werd op 14 juli 2017 's morgens op de bon geslingerd omdat ik mijn wagen de vorige avond op een plaats voor kortparkeren had gezet", legt Herman Lodewyckx uit. "Ik was die avond laat thuisgekomen en parkeerde mijn wagen gewoon tegenover mijn deur in de Torhoutsesteenweg op een plaats voor kortparkeren. Ik vond de volgende ochtend een blauw, natgeregend papiertje tussen de ruitenwisser, dat vooreerst niet genummerd was, zodat ik nergens naar kon verwijzen als ik wou reageren, maar waar bovendien niet vermeld stond waar ik eventueel een bezwaar kon indienen.""Ik erken dat ik daar niet zo lang mocht parkeren en het gaat mij niet om het retributiebedrag. Maar ik heb wel moeite met de manier van doen", vervolgt Herman. "Ik heb maanden niets meer van die retributie gehoord, tot ik op 18 april 2018 opeens een brief in de bus kreeg. De factuur was uitgeschreven op 29 maart en de vervaldatum om te betalen was 12 april. Ik ontving de brief dus pas als de betalingstermijn al verstreken was. En ook hier weer geen telefoonnummer waarop ik contact kon nemen.""Negen maanden na datum zijn er toch veel mensen die zich niet meer herinneren waarover het ging? Gelukkig herinnerde ik me nog het blauwe briefje tussen mijn ruitenwisser, maar eigenlijk dacht ik na al die tijd dat daar niets meer van zou komen. Ik heb zelf het nummer van de juiste dienst op het stadhuis moeten opzoeken en daar zeiden ze mij dat ze veel telefoons kregen van mensen die het niet goed snappen. Ik begrijp niet waarom de papieren niet veel vroeger worden doorgestuurd, zodat je de tijd hebt om eventueel een bezwaar in te dienen. Die procedure moet toch op een volwassener, meer 21ste-eeuwse manier kunnen?"Het kabinet van burgemeester Johan Vande Lanotte geeft toe dat het een tijd geduurd heeft voor de facturen werden uitgezonden. "De gemeenteraad besliste in maart 2017 om de retributie op het kortparkeren in te voeren. Voorheen was dit volgens de procedure van een GAS-boete. Voor retributies bestaat geen procedure zoals bij GAS. De invordering is niet aan een termijn gebonden. Er is in dit systeem ook geen verweerprocedure voorzien", luidt het. "Het digitale programma om dit alles te ordenen en automatiseren, moest na de installatie nog op punt gesteld worden. Door de omschakeling van manueel schrijven naar een digitaal systeem en het in gebruik nemen van het softwareprogramma met onmiddellijk verwerking, was dus een inhaalbeweging nodig voor de nog geschreven vaststellingen tussen juli 2017 en februari 2018.""De retributies op het kortparkeren worden nu met een onmiddellijk bon (zoals bij het betalend parkeren) ingevorderd. Op het ticket staat vermeld dat je voor info en vragen terecht kan bij de dienst Handhaving en Toezicht of via e-mail. Via dit systeem heb je nu 14 dagen tijd om te betalen. Daarna volgt een eerste aanmaning, waarna een tweede termijn van 14 dagen start. Indien er nog niet betaald werd, volgt een tweede aanmaning, aangetekend en met verrekening van extra kosten." (HH)