Het idee achter 'open data' is dat stadsbesturen alle gegevens waarover ze beschikken, via internet toegankelijk moeten maken voor iedereen. Wie het wil, kan de gegevens gebruiken om een app of een website te maken. Dat gaat een overzicht van alle verenigingen of scholen tot de lijst van parkeerplaa...