Oostende stelt concrete acties voor wijk Westerkwartier voor

Redactie KW

Stad Oostende kreeg voor de wijk Westerkwartier een wijkverbeteringscontract, een subsidie van de Vlaamse overheid van 800.000 euro. Met deze subsidie steunt de Vlaamse overheid steden om kwetsbare wijken aan te pakken en in te spelen op uitdagingen en kansen. Dat kan op allerlei vlakken: samenleven, veiligheid, gezondheid, economie, wonen en/of infrastructurele uitdagingen. Zo komt er een multisportterrein op de terreinen van het VTI en komt het Westerkwartier als eerste Oostendse wijk aan de beurt in het kader van het Parkenplan.

Het wijkverbeteringscontract Westerkwartier zet in op ‘Zorgzame buurtrenovatie’ in die wijk. De stadsmariniers nemen voortaan de regierol op om een optimale afstemming en samenwerking tussen de actoren in de wijk te realiseren. Zorgzame buurtrenovatie focust op vier pijlers en van daaruit worden concrete acties opgestart. De professionele organisaties die in het Westerkwartier actief zijn, krijgen via thematische wijkwandelingen meer uitleg over het project en de acties die gepland staan.

Regierol voor stadsmariniers

Burgemeester Bart Tommelein: “Dankzij de middelen van Vlaanderen kunnen we extra aandacht besteden aan het Westerkwartier. Deze prachtige, unieke wijk staat voor heel wat uitdagingen want het is ook de grootste, dichtstbevolkte en meest diverse wijk van Oostende. Samen met de wijk zelf zullen we heel wat concrete acties opzetten.”

“In het kader van het wijkverbeteringscontract wil de stad Oostende de regie in handen nemen en stevig verankeren in de werking. De stadsmariniers zullen die regierol opnemen en de komende vier jaar samen met bewoners en partners in de wijk werken aan een bruisende en sociaal sterke buurt”; vult schepen van Samenleven Maxim Donck aan.

Vier sporen

Het wijkverbeteringscontract Westerkwartier focust op Zorgzame buurtrenovatie en loopt over vier sporen: de openbare omgeving wordt heringericht in dialoog met de bewoners om de woon- en leefkwaliteit te verhogen; samen met de verschillende organisaties in de wijk wordt een gerichte dienstverlening ontwikkeld en wordt ingezet op acties op om de leer- en onderwijsachterstand tegen te gaan; door ontharding en het stimuleren van zachte mobiliteit wordt het Westerkwartier gezonder en is er meer ruimte voor ontmoeting; Zorgzame Buurtrenovatie in het Westerkwartier is een proefproject. De goede praktijkvoorbeelden kunnen uitgerold worden in andere wijken.

Concrete acties

Binnen het project Zorgzame buurtrenovatie worden tal van acties uitgerold. Zo wordt het privaat domein gedeeltelijk ter beschikking gesteld van bewoners van de wijk. De eigenaars van Wellington Golf Oostende zijn bereid om mee na te denken om het stuk van de Koninklijke serres en de gerenoveerde paardenstallen gedeeld te gebruiken en een invulling te geven voor de wijk.

Op het Gerechtsplein wordt tijdelijk straatmeubilair geplaatst. Bedoeling is om daarna in overleg met de buurt de noden te leren kennen en het plein verder vorm te geven.

Multisportterrein

Er komt een multisportterrein op de terreinen van het VTI ter hoogte van het Gerechtsplein. Dit sportterrein wordt door de leerlingen van het VTI gebruikt en staat buiten de schooluren ter beschikking van de wijkbewoners.

Na een screening van het Sint-Catharinaplein werden concrete verbeteringrepen uitgevoerd. Er werd sterkere verlichting geplaatst, heesters werden verlaagd, afvalkorven werden verplaatst naar de looplijnen, kapot straatmeubilair werd weggehaald ….

Parken en pleinen

In het kader van de actie Parkenplan wordt de openbare ruimte in Oostende onder de loep genomen. Parken en pleinen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen. Bedoeling is om de sterktes van de openbare ruimte verder uit te bouwen en te kijken naar noden of tekortkomingen. Het Westerkwartier is als eerste wijk aan de beurt.

De tuin van het woonzorgcentrum A. Lacourt kan mits afspraken ter beschikking gesteld worden aan verenigingen in de wijk.

Thematische wijkwandelingen

Vrijdag startte het wijkverbeteringscontract Westerkwartier met thematische wijkwandelingen onder de noemer Wijkwandel je mee’. Stadsdiensten en professionele organisaties actief in de wijk werden uitgenodigd om mee te wandelen door het Westerkwartier. Ze kregen uitleg en bezochten ondertussen specifieke plekken in de wijk die gelinkt zijn aan het thema dat ze gekozen hadden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.