Door haar centrale ligging aan zee en als havenstad speelde Oostende tijdens de Eerste Wereldoorlog een cruciale rol vooral op het vlak van de conflicten op zee en aan de kust. Oostende was...

Door haar centrale ligging aan zee en als havenstad speelde Oostende tijdens de Eerste Wereldoorlog een cruciale rol vooral op het vlak van de conflicten op zee en aan de kust. Oostende was niet alleen een belangrijke duikbootbasis van de bezetter maar was ook omringd door een aantal kustbatterijen ter verdediging van de haven en ter bescherming van mogelijke geallieerde aanvallen uit zee. Vandaag rest er niet zoveel meer van materiële getuigenissen in onze regio. De batterij Aachen in Raversijde getuigt nog van die periode en ook de boeg van de Vindictive op de Oosteroever is een belangrijk relict terzake.Op 25 april e.k. wordt een nieuwe fietsroute 14-18 ingereden. Het circuit brengt de geïnteresseerden langs oorlogserfgoed en andere markante historische locaties die in de oorlog van belang waren. 20 infoborden langs de route maken van de fietstocht een goed gedocumenteerde verkenning. Een vouwfolder met kaart wijst de weg.(ML)