"Mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen voor goedkopere woningen", vertelt bevoegd schepen Natacha Waldmann (Groen). "Vaak zijn die woningen verre van energiezuinig. De energiekosten lopen dan snel op. Wanneer de onbetaalde facturen zich opstapelen, kan de energieleverancier beslissen om mensen naar een 'sociale leverancier' te verwijzen. Daar kri...

"Mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen voor goedkopere woningen", vertelt bevoegd schepen Natacha Waldmann (Groen). "Vaak zijn die woningen verre van energiezuinig. De energiekosten lopen dan snel op. Wanneer de onbetaalde facturen zich opstapelen, kan de energieleverancier beslissen om mensen naar een 'sociale leverancier' te verwijzen. Daar krijgen ze in veel gevallen een budgetmeter toegewezen."In 2019 hadden 678 Oostendse gezinnen een budgetmeter voor gas en 1.005 gezinnen een budgetmeter voor elektriciteit. Maar als de betalingsproblemen blijven aanhouden, kan ook met een budgetmeter de energie worden afgesloten. Dat gebeurde vorig jaar bij 101 Oostendse gezinnen, na een procedure bij de Lokale Adviescommissie Energie (LAC). Een nieuwe focusnota over energiearmoede, zopas goedgekeurd in de gemeenteraad, wil dat vermijden. "Het OCMW kan vanaf nu ook voor een beperkte periode de energiefacturen ten laste kan nemen voor mensen met energieschulden. We voorzien hiervoor extra steunbudget. Zo kunnen we mensen tijdig helpen om hun energiekosten onder controle te houden."Verder zullen mensen ook proactief gecontacteerd en geïnformeerd worden. Zo hebben veel mensen veel met een budgetmeter recht op een minimale levering, maar zijn daarvan niet op de hoogte. Om energiearmoede tegen te gaan, voert het Energiehuis ook de energiescans uit: hierbij kunnen kleine aanpassingen zorgen voor een verminderde energiefactuur. Dorine kreeg enkele jaren geleden financiële problemen. Het OCMW betaalde zes maanden lang haar energiefacturen. "Dat had een grote impact", vertelt ze. "Het zorgde ervoor dat ik extra ademruimte kreeg zodat mijn problemen niet escaleerden. In tussentijd kon ik ervoor zorgen dat ik een huurpremie kreeg, deed rechtenverkenning... Op die manier kon ik na die zes maanden wel weer mijn facturen betalen."