De coronacrisis en alle bijhorende maatregelen zorgen ervoor dat veel burgers en bedrijven het financieel moeilijk hebben. Stad Oostende wil gezinnen, ondernemers en bedrijven extra flexibiliteit en financiële ademruimte geven in deze maatschappelijke en economische lastige periode", klinkt het.

De volgende steunmaatregelen gelden voor alle (gemeente)belastingen waarvoor de stad Oostende bevoegd is. De stad schort voorlopig alle betalingsherinneringen en aanmaningen van belastingen op en verstuurt voorlopig ook geen aanslagbiljetten. Er is uitstel van betaling bij afbetalingsplannen en de belastingskohieren worden momenteel niet voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, waardoor ze ook niet 'uitvoerbaar verklaard' kunnen worden en niet geïnd. "Deze maatregelen gelden tot eind april 2020, zullen dan geëvalueerd en indien nodig verlengd worden", zegt de stad Oostende.

Niet meer iedereen aan het werk

Het stadsbestuur roept ook tijdelijke werkloosheid in. "Heel wat stadspersoneel werkt vandaag reeds thuis en verschillende mensen kregen andere taken. Door de sluiting van diensten en het stopzetten van evenementen en activiteiten, is het niet mogelijk om iedereen blijvend aan het werk te houden. Aangezien de maatregelen door de hogere overheid verlengd werden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 6 april tijdelijke werkloosheid in te roepen. De stad zal het loonverlies van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid bijpassen, zodat er geen onderscheid is tussen contractuele en statutaire medewerkers. Die laatsten krijgen ook in geval van overmacht hun loon verder betaald."

"De stad past een principe van solidariteit toe: tijdelijke werkloosheid wordt in de mate van het mogelijke gespreid over álle contractuele personeelsleden, behalve in de zorgsector en de gesubsidieerde functies. Alle medewerkers werden op de hoogte gebracht en worden gecontacteerd door hun leidinggevende voor concrete afspraken. Er wordt altijd eerst bekeken of er tijdelijk ander werk binnen de stad mogelijk is", laat het stadbestuur weten. "We wensen het stadspersoneel héél hartelijk te danken voor de blijvende dagdagelijkse inzet. Veel mensen geven vandaag het uiterste van zichzelf."

(HH)

De coronacrisis en alle bijhorende maatregelen zorgen ervoor dat veel burgers en bedrijven het financieel moeilijk hebben. Stad Oostende wil gezinnen, ondernemers en bedrijven extra flexibiliteit en financiële ademruimte geven in deze maatschappelijke en economische lastige periode", klinkt het.De volgende steunmaatregelen gelden voor alle (gemeente)belastingen waarvoor de stad Oostende bevoegd is. De stad schort voorlopig alle betalingsherinneringen en aanmaningen van belastingen op en verstuurt voorlopig ook geen aanslagbiljetten. Er is uitstel van betaling bij afbetalingsplannen en de belastingskohieren worden momenteel niet voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, waardoor ze ook niet 'uitvoerbaar verklaard' kunnen worden en niet geïnd. "Deze maatregelen gelden tot eind april 2020, zullen dan geëvalueerd en indien nodig verlengd worden", zegt de stad Oostende.Het stadsbestuur roept ook tijdelijke werkloosheid in. "Heel wat stadspersoneel werkt vandaag reeds thuis en verschillende mensen kregen andere taken. Door de sluiting van diensten en het stopzetten van evenementen en activiteiten, is het niet mogelijk om iedereen blijvend aan het werk te houden. Aangezien de maatregelen door de hogere overheid verlengd werden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 6 april tijdelijke werkloosheid in te roepen. De stad zal het loonverlies van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid bijpassen, zodat er geen onderscheid is tussen contractuele en statutaire medewerkers. Die laatsten krijgen ook in geval van overmacht hun loon verder betaald.""De stad past een principe van solidariteit toe: tijdelijke werkloosheid wordt in de mate van het mogelijke gespreid over álle contractuele personeelsleden, behalve in de zorgsector en de gesubsidieerde functies. Alle medewerkers werden op de hoogte gebracht en worden gecontacteerd door hun leidinggevende voor concrete afspraken. Er wordt altijd eerst bekeken of er tijdelijk ander werk binnen de stad mogelijk is", laat het stadbestuur weten. "We wensen het stadspersoneel héél hartelijk te danken voor de blijvende dagdagelijkse inzet. Veel mensen geven vandaag het uiterste van zichzelf."(HH)